July 23, 2002
Halv pris

Jeg vil også v?re med aktienedturen! Min gamle arbejdsplads SimCorp - et 2M selskab - har nu halveret b?rsv?rdien siden introduktionen på K?benhavns Fondsb?rs. Heldigvis må jeg ikke s?lge mine medarbejderaktier, så der er ingen anledning til at v?re trigger happy hernede på bunden. Jeg kunne nu bedre lide den tredobbelte kurs, som de n?sten nåede en kort overgang.

Btw. så er firmaet ikke i nogensomhelst fare, og meget velpolstret.

Posted by Claus at July 23, 2002 10:51 PM
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?