June 11, 2003
Kognition? Ikke i Danmark

Den stadig tiltagende cross-over disciplin kognitionsforskning - et t?ttere og t?tter forbundet krydsfelt mellem beregningsteori, l?gevidenskab, psykologi, filosofi og sprogvidenskab er ikke s?rligt sammenh?ngende d?kket i Danmark.
Man kan finde milj?er for datalingvistik (tilsyneladende klassisk (pr? Chomsky) og 'nyklassisk' (Chomsky-stil) lingvistik) og også filosofisk baseret kognitionsteori med en vis kontakt til l?gevidenskab, ligesom det er neuroinformatik, ligesom der givetvis er milj?er for neurale netv?rk i fysikverdenen (det hed engang CONNECT, men er underligt forsvundet fra www), og også i robotik. De mange initiativer virker bare ikke sammenbundet af et f?lles projekt, ligesom man tilsyneladende er på egen hånd hvis man er interesseret i at studere de mange elementer at kognitionsteori i sammenh?ng.
Til sammenligning kan man hurtigt lokalisere en svensk oversigt over institutioner der besk?ftiger sig med kognitionsforskning i alle dens varianter.

Det virker som en kapitalbr?ler ikke at skabe sammenh?ng indenfor dette brede felt netop hvor beregningsmodeller er blevet så tilg?ngelige at man kan håbe på noget egentlig fremskridt, og det virker som en endnu st?rkere br?ler at de mange initiativer ikke krydser deres viden, eller i det mindste anerkender at der er viden i dem også.

Hvis jeg tager fuldst?ndig fejl, så post nogen links. De var ikke nemme at samle fra andre steder.

Blandt de ting man kunne håbe på var: En krydsdisciplin?r sammenh?ng mellem f.eks. kognitiv semiotik som bedrevet i Århus og elementer af datalingvistik (og her er man velkommen til at dåne af r?dsel over min dybe naivitet) - på den ene side er det interessant at fastholde betydning som beregning i en konkret repr?sentation hvis man kan, og på den anden er det n?dvendigt at have et element af betydning med i modelleringen af naturlige sprog.
Uden sammenh?ng til disse initiativer er der på DTU statistisk baseret textmining. Beregning, også sofistikeret beregning som den bedst laves af ingeni?rer og fysikere, vil indgå i en samlende model.

Andre oplagte krydsfelter er studier i autonomi og selvregulering baseret på den neurale selvregulering formidlet i hjernen i sammen?ng med robotik.
Den form for forskning bedrives tilsyneladende i Lund, som funktionelle studier af beregningsmodeller i kontekstl?ring og kontekstskift.

Posted by Claus at June 11, 2003 12:19 AM
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?