June 21, 2003
Hvorfor ikke to redaktioner?

Henrik F?hns melder sig i koret af kritikere af DR bestyrelsens plan om igen at splitte nyhedsredaktionerne i DR.
Hvad er problemet? På hvilken måde g?r mangfoldighed ondt? Der er såvidt jeg har l?st ikke udstukket et forbud mod initiativer på tv?rs af redaktionerne.
Vi kan allesammen se hvem der står bag initiativet, og der kan ligge censur ved besparelse, eller personlige antipatier bag. Som initiativet står er der jo bare intet at komme efter hvis kritikken skal handle om at man fors?ger at påvirke redaktionernes daglige stillingtagen.

Posted by Claus at June 21, 2003 07:01 PM
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?