September 24, 2003
Jeg ville hellere v?re i ?rhus

Det er ikke hvad jeg har t?nkt mig skal st? p? min gravsten. Men ligenu er det i ?rhus det sner hvis man interesserer sig for at lave software, for der er nemlig JAOO.

Jeg genl?ste fornylig Paul Grahams forbehold ovefor Java. Der er mange fornuftige ting i det han siger - og det mest interessante ved det er at selv sv?rindustriel IT i h?jere og h?jere grad bev?ger sig mod den mere dynamisk og interaktive og koncentrerede udviklerstil som Graham, qua sin Lisp baggrund, m? formodes at st?tte.
Men imod hans mange Java forbehold taler det forhold at java kulturen dog alligevel udvikler sig s? hastigt som den g?r, og er s? orienteret mod design og mod at l?se problemer ved at t?nke f?rst og kode bagefter. Man kan ikke forestille sig en konference med samme alvor og grundighed og vidensbasering/faglighed for noget andet g?ngst udviklingsmilj? end Java. Den dagligdags kedsommelige og udsigsl?se 'l?sningsfokus' er ellers normen for events p? den st?rrelse, og det er virkelig en gave Java milj?et har, at man kan skabe interesse for at tage problemerne lidt fra oven.

At den megen snak s? ogs? r?ber noget om Java's uhyggelige verbositet (p? dansk m?ske 'ordflommethed'?) er en anden sag - og det kan selvf?lgelig v?re sv?rt at se p? afstand hvilken af de to faktorer (designfokus vs sproglig overv?gt) der ender med at dominere den anden.

Posted by Claus at September 24, 2003 02:13 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Hej Claus

Jeg var i ?rhus og jeg var til JAOO, dog kun om onsdagen. Det var inspirerende selvom det selvf?lgelig er begr?nset hvor meget man kan n? p? 3 kvarter pr. session. Fik dog set Joshua Block, Ward Cunningham, Matz (Ruby) m.fl. og bl.a. h?rt om hvorfor WSDL-formatet er godt til middlewareintegration.

Jeg synes det er en god konference men jeg har indtryk at den er stagnerende; der var et vist "same procedure as last year" over talere og form.

Posted by: mogens on September 25, 2003 9:57 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?