May 22, 2004
Bryllup igen

Hvor dejligt - kun 1 uge skulle vi vente på endnu en total mediestrejke med udlæggelse af slør af kongerøgelse.
Dagens observation. En dansk kirke:

Versus en spansk ditto:

Bemærk hvordan den danske - protestantiske - kirke er indrettet mestendels på menneskelig skala. Brudeparret tæt på og nogenlunde i skala med de kirkelige symboler der bruges. Alteret er stort set bare et bord, og biskoppen er ikke fremhævet i forhold til parret. I den spanske - katolske - kirke er de kirkelige symboler i overmenneskelig kæmpeskala, sådan at brudeparret virker lille og helt domineres af selve kirken. De får endda lov til at blive på 5-8 meters afstand fra alteret.
På TV billederne virkede forskellen i iscenesættelse endnu mere markant.

Posted by Claus at May 22, 2004 01:08 PM | TrackBack (0)