December 13, 2004
Ka'-vitsens teknik og konstruktion

Mange finder det svært at fremstille veldannede Ka'-vitser og jeg har derfor gennem tiden fået mange spørgsmål om hvordan man konstruerer Ka' vitser. Derfor synes jeg at jeg engang for alle ville dokumentere hvordan Ka' vitsen virker.

DEFINITION

Ka' vitsen er en vittighed bestående af et spørgsmål og et modspørgsmål efter følgende sproglige skema:

Ka' A X ?

Ka' B?

Hvor (Ka' B) = Y og der findes et Z - muligvis tomt - sådan at

A ~ B, X ~ Z Y

Her forlanges det at A og B er navneord (oftest flertal) og at X og Y er sætningsdele der repræsenterer en egenskab, (a b) betegner sammentrækning til et ord og ~ repræsenterer semantisk kategorisk ækvivalens.


EKSEMPEL
Ka' Mus lide gulerødder? Ka' rotter?
Her er A = "Mus", B= "Rotter" som er semantisk ækvivalente (gnavere). Med X = "lide gulerødder", Y = "Karotter" og Z = "Mus lide" ser man at også X ~ Z Y som krævet i definitionen.

Vitsens pointe er det overraskende i at Ka' B har eller kan have den tredobbelte betydning:

1. Spørgende: Er det rigtigt at B kan X?
2. Svaret Ka' B kunne have indgået i selve spørgsmålet på grund af den semantiske ækvivalens til X.
3. Som variation kan man vælge relationen X !~ Z Y hvor !~ repræsenterer diametral modsætning, hvor altså det sjove er at underteksten i svaret MODSIGER spørgsmålet


I næste udgave: 'Jeg skal hilse'-vitsens logiske struktur.

Posted by Claus at December 13, 2004 11:25 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?