February 14, 2005
Underholdende liberalismedebat

Jeg mener nok dybest set at den er betydningsløs, men derfor er den højpandede liberalismedebat på Torben Sangilds intellektuelle weblog stadig underholdende læsning.
Radikal liberalisme (aka libertarianisme) bygger på et ligeså forsimplet, jeg ville endda sige afstumpet, menneskesyn som kommunisme og en ligeså afstumpet opfattelse af det samfund og de sociale sammenhænge vi indgår i som kommunismes forståelse af de samme sammenhænge.Fortalt i pixibogs format så er kommunistens menneskesyn forfejlet fordi han kun kan se klasser, og ikke individer, mens liberalistens menneskesyn er forfejlet af den stik modsatte grund; han kan kun se individer og ikke de masser af tilhørsforhold vi indgår i som vi ikke har valgt og som det er meningsløst at forestille sig vi kan regulere ved fri aftale.

Posted by Claus at February 14, 2005 12:06 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?