March 08, 2005
Det forløjede smagsdommerhad

Lars Hedegaards kronik om smagsdommeri (Berlingeren i lørdags) hænger ikke sammen. Han noterer sig på samme tid at


  • De radikale hader befolkningen fordi de er modstandere af indvandring
  • Kulturelt er der ikke længere nogen forskel mellem høj og lav, mellem kulturborgerskab og folkehav, fordi man ikke kunne fylde Århus Kunstmuseum med den radikale elite alene og der faktisk er fulde huse til den øjeblikkelige Bill Viola udstilling.

Der er mindst to fejlobservationer til stede:

1. Gu' hader de radikale da ikke på nogen måde det moderne bymenneske som de har bygget hele deres politiske budskab op om. At påstå at denne, den kraftigst voksende befolkningsgruppe i Danmark i det 20ende, og må man formode, 21ende århundrede ikke er "befolkningen" er ligeså forskruet som det er at påstå at Dansk Folkepartis vælgermasse ikke er det. At det af og til kniber med respekten for de andre partiers vælgere i forskellige Radikale udmeldinger er åbenbart, men det gør det jo også hos Lars Hedegaard.
Iøvrigt er det også forkert at tro at de Radikale på nogen måde har fat i alle de vælgere deres budskab egentlig er rettet mod - der er da med garanti en fløj af både socialdemokrater, SFere men sandelig også venstrefolk og konservative der har sympati for det radikale budskab. F.eks. er der langt flere vælgere af typen "moderne bymenneske" end der er radikale og mange af de værdier de Radikale bruger som politik ligger som værdier allerede i en dynamisk storbykultur.

2. Hvis Lars Hedegaard tror han kan lave et folketingsvalg til Bill Viola udstillingen som giver Pia Kjærsgaard nogen særlig politisk indflydelse eller regeringen et klart flertal, så har han drukket noget han ikke skulle have drukket.
Det er de samme smagsdommere der "hader befolkningen" som har fortalt en generation af skoleelever at kunsteren som Bill Viola er dem der idag laver "rigtig" kunst. Og selvfølgelig brugte de ordet rigtig uden anførselstegn, præcis sådan om Hedegaard og meningsfæller er rasende over at de radikale skolelærere og bibliotekarer gør i Folketinget.

Posted by Claus at March 08, 2005 12:02 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?