October 03, 2006
Bushisme i Danmark

Har Fogh fuldstændig tabt kontakten med sin egen vælgerbase? Ideen om at de udbredte velfærdsklager skulle være en ren venstrefløjsaktion mod regeringen stemmer dårligt, dels med den retorik der bliver brugt af demonstranterne og dels med de blokadevagter medierne faktisk interviewer. Det er velbjærgede normaldanskere der gerne vil have det bedre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om at de har to jobs og et nyt køkken per husstand. Det man kan undre sig over er at Fogh og resten af regeringen er gået i baglås, eller i fælden om man vil, og diskuterer det her som et spørgsmål om offentlig forsørgelse. Det mest fornuftige, hvis nu man er en borgerlig regering, og kan se at de klagende faktisk ikke er ressourcesvage nødlidende, men det diametralt modsatte, er da at sige "Hør engang, vi kan godt lave et system hvor I kan få lov at hælde flere penge i skoler og børnehaver - men det bliver ikke over skattebilletten." Det dunk i hovedet, der prøves nu giver ingen mening. Man kan ikke banke vælgere på plads. Kun folketingspolitikere.
Og så klinger dunket, spidset til med partipolitiske anklager, af lam bushisme: Hvis ikke i er med os er i imod os. Ergo er I blodsugende socialister.

Posted by Claus at October 03, 2006 02:54 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?