December 16, 2006
Er jeres forudsigelighed virkelig så vigtig for samfundet?

Helt ærligt - er enhver idé om at Ungdomshuset lige nu repræsenterer andet end antidemokratisk vold ikke ved at være aflivet? Når de indskrevne stormtropper fra resten af Europa ikke kan undvære slagsmålet, selv om huset ikke engang er i færd med at blive ryddet, så er der jo ikke noget tilbage at snakke om. Hvilken fænomenal falliterklæring for de fredelige støtteaktioner tidligere på ugen at have gået i brechen for fuldstændig udsigtsløs terror mod en hel bydel.
Det normale argument er noget med at give plads til det skæve og uforudsigelige og ukonforme, men ingen er da i højere grad fanget i fortidige værdissystemer og forudsigelighed end den forstenede modreaktion (uden forudgående reaktion i øvrigt) fra Ungdomshuset.


Øjenvidnejournalistik fra Dalager og andre er herovre.

Posted by Claus at December 16, 2006 10:47 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Det er bare S? automonotont.....

Posted by: JJ on December 20, 2006 11:49 AM

S? i stedet foresl?s det at det skulle v?re progressivt at bukke nakken, og acceptere at landets domstole samt flertallet af det repr?sentative demokrati, samtykkende har erkl?ret at en pose penge er vigtigere end 24 ?rs virke som kulturinstitution? Vi kan hurtigt blive enige om at vold er u?nsket, og at den er udtryk for et manglende overskud, og s?gar gammeldags reaktion. Men hvad foresl?r de herrer skribenter s? som svar p? den symbolske vold det 'alternative Danmark' for tiden uds?ttes for. Fors?g p? dialog med de politikere der st?r som ansvarlige for salget af Ungdomshuset har v?ret frugtl?se, liges?vel som de mange fredelige aktioner der p? det seneste har haft jagtvej 69 som udgangspunkt, ikke har forplantet sig i den brede befolkning som andet end undren og hovedrysten. Et element i den politiske identitet der knytter sig til jagtvej 69, er underkendelsen af majoriteten og dennes 'lakajer' (politiet) som havende voldsmonopol i samfundet. At man forventer at huset b?jer sig for kapital og politimagt, som det er tilf?ldet i det omkringliggende samfund, og tilmed undrer sig over at det kommer til voldelige sammenst?d n?r myndighederne underkender en legitim fysisk demonstration af utilfredshed, kunne godt ses som manglende forst?else for dels den radikale optik og analyse, samt element?r forst?else for hvordan mennesker reagerer n?r de er pressede p? deres (ideologiske) livsgrundlag. Det danske samfund er fremragende, hvis man da er enig i dets grundl?ggende virkem?der, heriblandt at relationer imellem mennesker er opl?st i kapitaltransaktioner, at denne kapital er overordnet kulturen, at et flertal dominerer og undertrykker et, ofte n?sten lige s? stort mindretal, og vigtigst: at der kun gives ?n model efter hvilken man kan leve sit liv (som succes vel at m?rke), nemlig arbejdets og forbrugerismens fiksering, der popul?rt g?r under betegnelsen ?det frie valg?. Hvis man stiller sp?rgsm?lstegn ved disse grundl?ggende forhold, og ikke mindst ?nsker at eksistere p? andre betingelser, er man skidt stillet i dagens Danmark.
Det er enkelt at sk?lde ud p? samfundets 'dissidenter' og beskylde dem for at v?re 'fork?lende' og 'en flok ballademagere', men dette er kun fordi ens interesser i s? fald er sammenfaldende med den politiske hegemoni. I det ?jeblik samfundets (eller mere konspiratorisk: Systemets) interesser kommer p? tv?rs af det den enkelte oplever som ?det der giver tilv?relsen mening, og dermed det der skal danne platform for mit liv? ( i mangel af et egentligt ord) vil det v?re op til vedkommendes grad af selvst?ndighed og evne til udisciplineret tankevirksomhed, hvorvidt man skal k?mpe med de midler der er tilbage, eller bukke nakken og indordne sig i r?kken af apatiske og ukritiske mennesker. Sidstn?vnte syntes at v?re det brede Danmarks svar p? l?sningen af konflikten omkring Ungdomshuset p? jagtvej.

Posted by: Alex Hartfelt on December 28, 2006 3:37 PM

N?r vr?vlet om voldsmonopolet g?r igang, s? afsikrer jeg min pistol.
Illusionen om at samfundet er repressivt er gammelt, helt igennem falleret, tankegods. I et samfund s? rigt som vores har det aldrig v?ret lettere at komme til orde. Det eneste pis jeg ikke gider h?re p? er "den st?rkes ret", og det er lige meget om det er rockere eller "antifascister", der siger det: Det er ikke rigtigt at ungdomshusets beboere undertrykkes, det er ikke rigtigt at politiet eller resten af samfundet ops?ger voldelig konflikt med husets beboere.

Konflikten mellem borgeren og samfundet er knap nok en nyhed og det du skriver om den er almindeligheder som er s? gabende almindelige at det er helt irrelevant for en diskussion om Ungdomshuset. Selv dissidenter m? bevise deres legitimitet for at f? vores respekt og et r?derum. Det er den forholdsvis banale kendsgerning ungdomshusets beboere bekvemt har glemt.

Ungdomshuset skulle bekymre sig mere om at overbevise os om at det er en kreativ n?dvendighed og mindre om at smadre folks biler, s? kunne vi snakke om det. Men udsigterne til det er sm?. Det er det der r?ber sm?borgerligheden i Ungdomshuset. Der snakkes om h?vd og brugstret SOM OM, det var ejendomsret. Ungdomshusets beboere er kort sagt pr?cis liges? magelige og regelfikserede som det omkringliggende samfund, og ikke en pind mere ?bne overfor en st?rre verden - en der f.eks. har plads til Faderhuset - end resten af samfundet.
Det er den lamme sm?borgerlighed, der trods alt ligger under projektet, der engegyldigt diskvalificerer ungdomshuset fra at f? den respekt, der kr?ves for at udlevere ekstra snor.

S? fuck af med dit snotdumme bedrevid. Jeg tager gerne en sl?skamp med dig p? ideer og tolerance any day.

Posted by: Claus on December 28, 2006 3:56 PM

N?r vr?vlet om ?skik f?lge eller land fly?, indpakket i ord som ?legitimitet? og ?respekt? i forhold til det omkringliggende samfund g?r i gang s? afsikrer jeg til geng?ld min.
At h?vde at samfundet ikke er repressivt, vidner om en fundamental uforst?enhed overfor hvad det vil sige at have andre m?l for tilv?relsen end den samfundet tilgodeser. At du benytter ?samfundets rigdom? som argument for at det skulle v?re blevet lettere at komme til orde eller yde indflydelse p? egen tilv?relse, syntes jeg egentlig underst?tter denne pointe.
Mht. ?den st?rkes ret?, s? er vi da enige (s?fremt det du mener er at denne dominans ikke h?rer hjemme i et modent ansvarligt samfund?), dog syntes det for mig at v?re temmelig indlysende at ?den st?rke? i denne sammenh?ng er pengene der, med flertallets ureflekterede anerkendelse, spiller rollen som trumfkort i alle forhold, inklusivt i diskussionen om hvorvidt vi skal have et selvstyrende ungdomshus eller en kristen frikirke p? jagtvej 69.Hertil vi jeg indskyde at jeg ikke ser hverken politiet eller faderhuset som ?fjenden?. For f?rstn?vntes vedkommende er de blot et v?rkt?j, og g?r sig sikkert ikke mange andre tanker om deres opgave i forbindelse med opt?jer som dem vi s? den 16. december end at de er sat til at holde ro og orden og bremse en flok hooligans. Politiet kan ganske vist bringe sig selv i den rolle n?r de, som vi har set ved to p? hinanden f?lgende lejligheder, g?r ind og virker som censurorgan ved at n?gte en del af befolkning at l?gge krop til en protest, med begrundelse i en r?kke sikkerhedstaktiske ?fornemmelser?. For faderhusets vedkommende fordi de f?rst og fremmest har juraen p? deres side (det bestrider ingen) og sekund?rt fordi staklerne syntes at v?re forbl?ndet af en bizar tro p? at de har til opgave at bedrive eksorcisme af en r?kke dj?vlebesatte unge fra N?rrebro, det kan kun v?kke min bekymring og ikke min harme.
Hvad er det for en legitimitet du efterlyser? At huset kan p?vise et ?konomisk overskud? At huset skal v?re mere folkeligt? At det skal males i en mere optimistisk farve? Ungdomshuset har i 24 ?r k?rt en kulturpolitisk linie, der har betydet at alle interesserede (ja, alle) for et symbolsk bel?b (og igen, ja huset ligger som bekendt i et samfund der benytter penge hvilket der m? tages hensyn til) har kunnet se 3 til 4 bands flere gange om ugen, der til geng?ld for deres optr?den kun har modtaget mad og benzinpenge til n?ste by. Alle aktivister i huset har arbejdet ul?nnet og alle interesserede har haft principiel adgang til husets beslutningsprocesser gennem mandagsm?det. Hvilken anden kulturinstitution kan du komme i tanke om der kan fremvise de resultater? At der har v?re og stadig er eksempler p? ideologisk og politisk konformitet, er et produkt af den dynamik de enkelte frivillige p? et givent tidspunkt skaber, og desuden noget der karakteriserer alle sociale relationer, hvilket efter min bedste overbevisning ikke kan siges at skade husets legitimitet.
Alt den snak om kapitalens undertrykkelse af kulturen (der sikkert for mange lyder som en gang marxistisk automatsnak) har reelt den praktiske konsekvens, at skulle ungdomshuset eksistere p? normale kapitalistiske principper s? ville det s?rlige kulturtilbud som huset repr?senterer forsvinde. ?Samfundets rigdom?, hvilken du fastholder som garant for demokratisk deltagelse, har ogs? den konsekvens at huspriser og generelle omkostninger stiger, hvilket i korte tr?k betyder at det bliver vanskelligere for dem der ?nsker det at ?g?re det godt med lidt?.
Det er muligt at du anser alt det for ?gabende almindeligt?, men mon ikke det handler om at du ikke kan se hvorfor nogen m?tte v?re uenige i et system der giver folket s? mange v?rdier, og dermed heller ikke tager det seri?st n?r en gruppering bekender sig til et andet grundlag for deres eksistens?
Du taler om ungdomshuset med s? rungende mangel p? indsigt i hvad det er som huset har tilbudt de interesserede k?benhavnere, danskere og tilrejsende gennem hele husets levetid, at det rejser tvivl om hvorvidt du nogensinde har bes?gt huset. Dermed tilf?jer du dig bare i r?kke af personer der ikke umiddelbart har haft en interesse i den form for kultur huset tilbyder, derfor ikke har bes?gt det, og derfor har v?re n?dsaget til at forestille sig den motivation der ligger bag huset, eller v?re endnu; taget mediernes udl?gning af sagen for gode varer.

S?, som afslutning: Fuck selv af med dine gammelkloge fornemmelser, bedrevid kan det ikke kaldes.

Posted by: Alex Hartfelt on December 29, 2006 3:24 AM

Gaaab. Du er dygtig til at skrive langt og meget dumt.
Den f?rste forskel mellem dig og mig er at du er n?dt til at l?gge mig ord i munden for at finde et kritikpunkt. Jeg, derimod, citerer dig direkte. Hvis nu du forholdt dig til det jeg skrev, s? ville du v?re en anelse mere interessant at h?re p?. Ikke meget, men en anelse.
Din tendens til at l?gge mig ord i munden er s? ovenik?bet et ekko af ungdomshusets tendens til at l?gge hele samfundet hensigter p? sinde som samfundet bare ikke har.
Det er simpelthen ikke rigtigt at der er en konspiration om at udslette forskelligheden. Det er en del af en kollektiv paranoia, der muligvis kan bruges i et par sangtekster, men dybest set er gold - simpelthen hen fordi den ikke handler om virkeligheden, men bare cirkul?rt om sig selv.
Det er fantastisk typisk for den retorik, der bruges for at legitimere gadevolden, at den er n?dt til at foretage en fuldst?ndig absurd reduktion af alle andre hensyn end dem man selv har til kapital og konformitet. Hvis I ikke er s?dan, hvorfor s? tro at resten af verden er det?
Der er en misantropi i det, som faktisk ikke er spor interessant, den er bare repetitiv og v?rdil?s.
Eksempelvis er din polemiske afvisning af min omtale af begrebet legitimitet som et maskeret synonym for konformitet grebet ud af luften. Modsat hvad du siger foresl?r jeg ikke nogen som helst forud godkendt m?lestok for den legitimitet. Jeg forlanger bare at selve den diskussion skal v?re til stede i ungdomshusets v?rdigrundlag. Ellers har jeg absolut ingen grund til at foresl? andet end et benzinb?l p? Jagtvej 69.

S? Alex, jeg er bange for i slutanalysen at der ikke er andet at sige at du skulle tage at fucke dig selv noget s? grundigt, og pr?ve p? at blive lidt bedre p? rytmeguitar. Ikke at det virker som om du har nogen s?rlige anl?g for det, fremfor groteks gennemtygget marxistisk ungdomsspekulation, men i det mindste er rytmeguitar noget der skaber en forskel i verden.

Posted by: Claus on December 29, 2006 3:37 AM

Hvis du til geng?lde b?de l?se OG FORSTOD det jeg skriver, ville det kvalificerer din afvisning ganske gevaldigt. S? ville du, hvis du var i stand til at overskue mere end smarte fraser og ungdommeligt slang, kunne identificerer 5 punkter der DIREKTE er en kommentar p? dit halvblinde sludder. Og for at tale om at l?gge ord i munden p? sin modstander; s? ved jeg ikke hvor du har f?et id?en om den konspiration fra? Jeg taler om helt elemt?re processer der finder sted fordi folk som dig, ikke for alvor s?tter sig ned og betragter det samfund vi har og overvejer hvor det er p? vej hen, og hvilke mekanismer der er p? spil i det. Du kan helt principielt ikke argumentere imod for p? en saglig sagligt m?de, ved kort at godt at h?vde at du ikke kan se det. Beklager.
Du er denne diskution uv?rdig, og din st?dighed og din dumsmarte mudderkastning g?r det ikke bedre.

Posted by: Alex Hartfelt on December 29, 2006 3:59 PM

Jeg tillod mig at g? ud fra at du kan t?nke en lille smule selv, men jeg tog vist fejl: N?r du skriver 'vr?vlet om "skik f?lge eller land fly"' og iscenes?tter jeres opg?r med kapitalen, flertallets magt og fanden og hans pumpestok, s? tilskriver du de mangeartede akt?rer i det frie samfund nogle f?lles motiver som ganske enkelt ikke er der. Politiet, Faderhuset, Borgerrepr?sentationen, Folketinget, Statsministeren, og s? s?dan nogen som mig: Der er ikke NOGEN af os der vil det samme - alts? lige bortset fra noget der ikke har en skid med ungdomshuset at g?re: Vi vil alle gerne leve i et frit samfund.
Det vil du tydeligvis ikke. Du g?r ind for den st?rkes ret til at betjene sig af det f?lles rum med den vold som man finder n?dvendigt uden skelen til de andres ret eller omkostningerne for det ?vrige samfund ved de massive voldshandlinger I sk?nner er n?dvendige for at kunne blive ved med at drive suppek?kken fra Jagtvej 69.
Den vilje til vold deler du med et smukt persongalleri fra det 20ende ?rhundrede: Adolf Hitler, Josef Stalin, Pol Pot - listen forts?tter og forts?tter.
Det er tankev?kkende at du betjener dig af et sprog der p? den ene side legitimerer jeres vold, og p? den anden side fraskriver jer ansvaret for den vold, fordi den jo bare er "modvold" mod en undertrykkende vold. Problemet forleden l?rdag var jo lige pr?cis at der ikke var nogen vold, men kun modvold.
Og hvordan kan det v?re at lige pr?cis du og dine skal udstyres med en s?rlig tilladelse til at v?re fuldst?ndig ligeglad med alle omkostninger ved jeres handlinger? Jeg snakker ikke engang ?konomiske omkostninger, jeg snakker om den massive indskr?nkelse i Ruth Evensens handlefrihed, eller i jeres naboers ret til et frit og trygt liv. Hvordan i al verden kan selv dine floskelfyldte principielle fraser fra 70erne bruges til at begrunde de enorme indskr?nkninger I laver i de andres frihed.

Jeg kunne blive ved og ved med at p?pege hvor hult og cirkul?rt dit pr?k om kapitalmagt og flertalsdiktatur egentlig er, og hvor tynd den ideologiske fernis over jeres voldsfascination er, men det er vist spild af tid.

S?t ild til lortet, siger jeg bare.

Posted by: Claus on December 29, 2006 4:23 PM

Suk. Det er netop de sidste ord du?'bare' siger der er styrende for hele din argumentation. Jeg ville have en diskusion, og fik at vide at jeg var tyran, voldsfascineret, ligeglad og lignende. S? s?t da for helvede ild til lortet. Det er det man g?r i et liberalt demokrati med plads til forskellighed.

Posted by: Alex Hartfelt on December 29, 2006 4:41 PM

Haha, nu er du sjov Alex. N?r total rasering af en bydel er "legitim fysisk demonstration af utilfredshed" p? den ene side, mens du modsat tilfreds himler over "s?t ild til lortet", s? er der vist ikke meget basis for egentlig samtale.

Posted by: Claus on December 29, 2006 4:46 PM

N? ja, og her er lige en pille mere som du tydeligvis har sv?rt ved at sluge: I mit samfund, det virkelige der faktisk findes, er vi allesammen alternative - vi g?r det vi synes men inden for de rammer tiderne har vist muligg?r at de andre kan g?re det samme.
I dit samfund er der kun plads til ?t enkelt alternativt Danmark: Alts? en slags diktatur.
Det er den paradoksale omvending hele det 20ende ?rhundrede handlede om, hvis du ellers kan huske noget af det.

Posted by: Claus on December 29, 2006 4:49 PM

For det f?rste har jeg aldrig p?st?et at 'rasering af en hel bydel' skulle v?re legitimt. Jeg p?st?r at den er et produkt af underkendelsen af denne legitime protest.
For det andet m? din definition af 'det alternative' v?re udtryk for en amputeret fantasi. 'Vi g?r det vi vil, indefor rammerne' er bare ikke godt nok, beklager. Det er frivillig disciplinering, og vel at m?rke en der g?r kampen for et samfund der forholder sig til menneskets tilv?relse, meget vanskelig, da den netop erkl?rer alt det der ligger udenfor rammerne for illegitimt (alts? netop den tvang du beskylder mig for at advokere for).
I mit samfund, der ikke findes, er det ikke flertallets apati der afg?r et mindretals eksistensgrundlag, jeg ved at det er romantik, og jeg ved at du ikke forst?r hvorfor det er vigtigt. Men her er vi alts?...

Posted by: Alex Hartfelt on December 29, 2006 6:00 PM

Nej, Alex - dumheden er helt p? din side og samfundsromantikken p? min: Et samfund af borgere i et rigt f?llesskab med hinanden er fanme ikke apati. Det er det smukkeste der findes i verden. Man er n?dt til at fordumme sig selv med proto-fascistisk vulg?rmarxisme for at overse det forhold. Det er jo ikke McDonalds det hele. Meget langt fra. Det samfund der giver plads til McDonalds har ogs? givet plads til Beethoven, Andy Warhol, Manu Dibango, J-pop og Sex Pistols. Det har endda givet plads til jer - noget I bekvemt glemmer.
Dit samfund giver frihed til et supersn?vert livssyn, en endnu sn?vrere defineret meninghed af rettroende end Faderhuset. Det er hele forskellen. Det alternativ du romantiserer er destruktivt og undertrykkende - eller, det ville det v?re, hvis ikke vi andre var helt friske p? at sl?s for den egentlige mangfoldighed i stedet for jeres forl?jede p?stand om mangfoldighed.
Og beklager, men det der i dit hyperegoistiske, selvoptagede, ideologiske skoleridt er "frivillig disciplinering" er det vi andre kalder medmenneskelighed. Det er ikke undertrykkelse. Det er selve den livskraft, der har bygget vores samfund.
Du f?r ikke mere anseelse eller forst?else for din sag af, at dit menneskehad er s? dybt at du ikke kan se forskel p? de to ting.
Om volden: N?r du rationaliserer raseringen af N?rrebro som en naturlig reaktion p? samfundets "undertrykkelse" (ren p?stand, i?vrigt) af f?r omtalte legitime protest, s? legitimerer du ogs? raseringen. S? enkelt er det.

Posted by: Claus on December 29, 2006 6:13 PM

Man bliver jo helt r?rt p? det repr?sentative demokratis vegne. Det system der hos dig fremst?r som civilisationens endelige destination, har (udover at v?re et glimrende system, det ben?gter jeg ikke) en lang r?kke sm? handicaps, der tynger noget ned. For det f?rste s? fratager det den enkelte den reelle ansvarlighed for politiske handlinger, idet magten til at skabe forandringer og forvalte samfundets goder overf?res til et begr?nset antal politikere og embedsm?nd (og jo, de st?r da til ansvar overfor befolkningen men kun p? symbolsk niveau). Derved fratages ogs? ansvaret og mulighederne for at yde reel indflydelse p? egen tilv?relse, og det er v?senligt for dem der ikke mener at lav skatteprocent og frit valg af el-selskab er essencen af egentlig frihed. At et flertal dominerer et mindretal, uanset deres respektive st?rrelser, er en uheldig komnsekvens af dette system, og en konsekvens jeg mener s?tter din snak om det smukke ved vores amfund i et mere ydmygt lys.
Jeg mener vel grundl?ggende at det samfund vi har idag trods alt er rundet af en meget positiv tradition for at give plads, og det er netop dette karakteristika jeg gerne s? bevaret. Den plads du mener samfundet skal give i forhold til yderpositioner, er ikke tilstr?kkelig for at dette kan finde sted. Og lad v?re med at kalde mig for en fascist, denne integration har intet med fascisme at g?re. Det har derimod 's?t ild til lortet' argumentet som du fremf?rer, med opbakning fra dem der ikke kan se hvorfor deres liv IKKE er frit, og de er mange og de er reelle, hvad enten det hedder 'disciplinereing' eller 'respekt'.
En anden ting; lad ligeledes v?re med at kalde mig for 'I'. Jeg er blot en enlig borger, der er bekymret for mit samfund, og min tilknytning til ungdomshuset er, sikkert til din store overraskelse, ikke omfattende og prim?rt begr?nset til koncert-aktivitet. Jeg vil ikke tages til indt?gt for andres handlinger, blot fordi jeg fors?ger at forst? hvorfor de finder sted.
De eksempler p? store personligheder de n?vner har f?et plads i samfundet (og her er vi vist mildest talt lidt udenfor danmarks gr?nser) er alle karakteriserede ved at de har benyttet sig af kommercielle kanaler, og dermed ikke tilh?rer den gruppe af kunstnere der beh?ver steder som ungdomshuset for at f?r den eksponering der er n?dvendig for alle kulturelle bestr?belser. Uden ungdomshuset ville de alle v?re blevet store og ber?mte, men det er ikke virkelighed for mange andre liges? v?sentlig kunstnere.

Posted by: Alex Hartfelt on December 30, 2006 9:41 PM

Hvor er det dejligt at f? l?st almindeligheder fra den politisk-filosofiske l?rebog op i sit kommentarspor. Endnu en svada hvor du glad tilsides?tter omkostningerne ved den adf?rd du g?r ind for - bare for at kunne f? nogen teoretiske ligegyldigheder til at g? op i l?rebogen. Det er for tyndt, simpelthen.

Hvis du - igen helt uden tanke for omkostninger og indskr?nket frihed for os andre - kan afvise al den kultur, der lykkes i pagt med f?llesskabet, som "kommerciel" s? har du jo tabt. Det interessante her er at "kommerciel" s? ?benbart ikke betyder "ensrettet", s?dan som du ellers har lagt op til med din argumentation. N?r f?llesskabet giver masser af plads til variation og uenighed, s? er der jo ikke noget tilbage af din argumentation end et ?nske om at f? noget gratis som andre betaler for. Enhver antydning af legitimitet er v?k.

Posted by: Claus on December 30, 2006 9:51 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?