January 18, 2007
Velfærdsdebatten er 20 år bagefter indvandringsdebatten

Var du Killerfog du håbede at finde? Tag det roligt. Holger er snart tilbage - jeg skal bare lige fixe et par ting mellem min domæneregistrering, min DNS hosting, min web hosting - og en mølædt gammel server hjemme i mit kosteskab der ikke længere er på internettet (serveren, ikke kosteskabet. Eller. Det er det heller ikke. Skabet på internettet, altså - men det har aldrig været det).

Jeg kom til at tænke på i morges, at


  • Debatten om velfærdssamfundets udvikling i fremtiden domineres af moralske, idehistoriske eller økonomiske budskaber med grundindholdet "der er ikke mere til dig".
  • Dén debat er fuldstændig afkoblet fra gennemsnitsborgerens drøm om det gode samfund, som basalt set er "mindre besvær, mere af alt det andet".
  • Det har sjældent haft nogen god virkning at dunke folk oven i hovedet med hvordan de burde opføre sig, når nu de hellere vil opføre sig på en anden måde

Situationen minder om midtfirsernes flygtningedebat på den måde at et næsten enigt folketing er helt uvillige til at føre en politik i overensstemmelse med det folk jævnt hen drømmer om. Skulle S komme til magten vil det blive mådeholdent højresocialdemokrati med det samme, ligesom det var under Nyrup i halvfemserne. Det ved vist de fleste, og derfor rykker dønninger som efterårets velfærdsdemonstartioner heller ikke rigtig ved noget. Men den manglende forbindelse mellem drømmene og politikken er der jo endnu. Der er altså muligvis et budskab ledigt, hvis et parti kunne finde ud af at formulere det.
Noget med at omformulere velfærdsprojektet så det ikke bare er perspektivløse udbetalinger til de svage. En ny, mere ærlig måde at henvende sig til de forslugne på, uden at kalde dem tabere.

Posted by Claus at January 18, 2007 06:06 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?