April 02, 2007
Hvor lang straf kan de overhovedet få?

Vi venter, som mange har gjort opmærksom på, stadig på egentlig journalistik i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset. Det vil sige: Mere end blot at skrive det ned der enten fremgår af offentligt tilgængelige kilder, eller synspunkter nogen gerne vil have frem. I lyset af den seneste forlængning af varetægtsfængslinger begynder spørgsmålet at melde sig: Vil de varetægtsfængslede med nogen sandsynlighed nogensinde blive idømt en fængselsstraf af den længde ved en domstol?

Posted by Claus at April 02, 2007 01:14 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?