May 03, 2007
PET pjat

Den eneste rimelige konklusion på Jensen/Dragsdahl/PET affæren er "lad os da se hvad I har". Det er for fjollet at bestemme sig til ikke at forske i historie om udvekslinger for 20 år siden med agenter fra et land der ikke eksisterer mere. Det er lige så fjollet at sige at man godt kan lave historie - men at historikerne ikke må meddele offentligheden hvad de opdager. Man må gå ud fra Jørgen Dragsdahl selv gerne vil vide hvad PETs arkiv om ham siger.

Posted by Claus at May 03, 2007 07:03 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?