June 16, 2007
Topkarakter til alle

I omtalen af dagens historie om topkarakter til en hel klasse nævner læreren, som et fortilfælde, dengang en hel klasse på Ribe Katedralskole fik 13 i tysk. Det kan jeg godt huske.
Jeg gik ikke selv i klassen*, men det udløste en masse virak på skolen. Klassens tysklærer var en dygtig lærer - og Ribe er tæt nok på grænsen til at de gennemsnitlige forkundskaber i tysk er gode - så det var plausibelt at de var dygtige, selvom 13 til alle antyder at solen måske skinnede lige lovlig kraftigt ind i eksamenslokalet. Rektor var nyansat og skulle ikke have noget af nogen skandale på sit gymnasium. Da rygtet løb kom han, som i sagen i år, ned og overværede et par af prøverne. Den stakkels lærer kom under et frygteligt pres - "havde det slået fuldstændig klik for ham og censor?". Sagen blev diskuteret med ministeriet, og sådan som jeg husker det, mente man der, i enighed med rektor, at eksamen skulle gå om.
Imidlertid var en af pigerne i klassen datter af den lokale stiftamtmand, der straks gik ind i kampagnen mod en reeksamen, nu den gode karakterer var kommet i hus. Man fandt en paragraf efter hvilken en reeksamen var en overtrædelse, om ikke af menneskerettighederne, så af den lokale skoles uafhængighed, forvaltningsloven, eller noget i den stil og efter en del baksen frem og tilbage endte klassen med at få en virkelig god aftale i hus - og beholde de mange 13-taller. Jeg synes jeg kan huske noget med at de nærmest blev overkompenseret for virakken og slap for en eksamen i et andet fag, sådan at deres karaktergennemsnit blev endnu mere påvirket af 13-tallet end det ellers var blevet, men jeg er ikke helt sikker.


* I min klasse prøvede vi kun at alle på nær et par stykker fik 11 i biologi. Ikke at det var sådan en skole hvor det hele tiden skete.

Posted by Claus at June 16, 2007 06:29 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

jeg kan stadig huske dengang hvor et enkelt 13-tal var nok til at man kom i den lokale avis...

Posted by: klaus on June 16, 2007 11:02 PM

jeg kan stadig huske dengang hvor et enkelt 13-tal var nok til at man kom i den lokale avis...

Posted by: klaus on June 16, 2007 11:02 PM

Klaus, din hukommelse kan ikke være særlig stædig, hvis du skulle gentage dit indlæg to gange! Eller drejede det sig om to 13-tal?

Posted by: Patrick Jehu on June 23, 2007 1:55 PM

Det er ikke Klaus' fejl - der er en mærkelig bug i interaktionen mellem site5 og mit comment auditing system der udløser den slags problemer her.

Posted by: Claus Dahl on June 23, 2007 1:57 PM

Det er ikke Klaus' fejl - der er en mærkelig bug i interaktionen mellem site5 og mit comment auditing system der udløser den slags problemer her.

Posted by: Claus Dahl on June 23, 2007 1:57 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?