June 27, 2007
Anti-backlash II

Det er let at forstå hvorfor Encyclopedia Britannica ser det som sin opgave at føre an i kampen mod brugerindsamlet viden, Wikipedia slår dem jo ihjel. Seneste udgave er en serie posts af Michael Gorman om hvorfor himlen er ved at falde ned om ørerne på os - og en række inviterede ekspertdissenser som svar på den tiltale. Danah Boyd, som for få dage siden fortalte os om klasseskellene i sociale netværk, byder ind med et godt svar om hvordan gatekeepers og vidensprivilegier er et dårligt alternativ. Kritikken er skarp: Gorman og venner har valgt at autoritet er vigtigere end sandhed - at f.eks. studerendes evne til at vurdere argumentation betyder mindre end deres tro på autoriteter. Og som en anden ordens effekt af det valg, så har Gorman og venner dermed også valgt at viden ikke er et offentligt gode, men hører hjemme i hænderne på et præsteskab.

Posted by Claus at June 27, 2007 10:14 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?