June 30, 2007
Interview om "The Myths of Innovation"

Lovende intro til selve bogen i Guy Kawasakis interview med Scott Berkun om dennes netop udgivne bog "The Myths of Innovation". De ting der rimer bedst med min egen erfaring om at finde på ting er


  • Ideer kommer fra arbejde - og den (i interviewet unævnte) følgeslutning at urealiserede ideer er meget tæt på at være værdiløse. Værdien ligger i realiseringen.
  • Question: What the toughest challenge that an innovator faces?
    Answer: It’s different for every innovator, but the one that crushes many is how bored the rest of the world was by their ideas. [...]

  • Dygtige mennesker har ikke nødvendigvis bedre ideer, men altid flere ideer. Det er så viljen og evnen til at teste dem i virkeligheden, der afgør sagen til sidst

  • De væsentligste grunde til at teknologi/innovation fejler er sociologiske

Posted by Claus at June 30, 2007 02:47 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?