July 10, 2007
Sprognyt: Lamineret/Delamineret

David Weinberger, Doc Searls og den slags mennesker tester for tiden "lamineret" vs. "delamineret" som sprogbrug for services, der ikke tilbydes i klumper hvor man skal købe ting man ikke vil have, eller acceptere andre monopol-baserede kompromiser, for at blive kunder. Lamineringseksempel: "Du skal have et telefonabonnement for at få ADSL". Den ku godt være god, men er måske lidt for omstændelig at redegøre for i starten.

Posted by Claus at July 10, 2007 11:53 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Pointen er jo god, men sprogbrugen er (ironisk nok, nu det gælder laminering) ikke transparent nok til at det er en vinder... Men jeg ville virkelig ønske at nogen ville skrælle [er den brugbar?] TDCs pakkeløsninger.
Jeg hader især TDCs instruktion om anskaffelse af et nyt certifikat til digital signatur; "Med bredbånds- eller fastnet-abonnement hos TDC kan du installere din signatur straks" Ja, eller rettere nej, det kan du så ikke, når du har deres webspeed-løsning, og dermed ikke fastnettelefon, så må du vente et par dage på posten... Men det står der ikke noget om.

Posted by: AnetQ on July 17, 2007 7:27 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?