August 20, 2007
Wexelblat-katastrofe

Den anden Sterling for idag: Termen Wexelblat-katastrofe, for ulykker der primært skabes af interaktioner mellem naturkatastrofer og kultur. Sterlings eksempel: 20 cm regn er meget, sådan i al almindelighed, men det bliver først en menneskelivskrævende katastrofe når de 20 cm regn løbed ned i en kulmine og drukner arbejderne der.

Posted by Claus at August 20, 2007 08:35 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?