September 27, 2007
Statistik er farligere end øl og cigaretter

Alkohol er lige så farligt som cigaretter står der i berlingeren, og de mange alko-overskrifter lige nu har sikkert noget med lanceringen af denneher kampagne at gøre. Men det passer bare ikke når man regner det hele sammen alligevel.
Og det passer ikke engang for cancer i al almindelighed, for den undersøgelse der omtales handler om brystkræft - som ikke er den cancerform der slår de mange rygere ihjel, når det altså er cancer og ikke rygerlunger de dør af.
Alkohol er altså skyld i langt færre dødsfald end rygning - og det til trods for at det er dobbelt så mange eller flere, der indtager alkohol på en jævnlig basis end der er rygere.
Det er jo ikke fordi det ikke er let at blive forvirret. "30% mere farligt" er meningsløst hvis man ikke ved hvor stor risikoen var i forvejen (en 30% forøget risiko for at dø af at få en lagkage i hovedet betyder ikke så meget for folkesundheden, eller for din egen personlige risiko for at dø). Og så kan man altså finde meget mere uhyggelige risikoøgninger hvis man vil: 90% af alle lungekræfttilfælde skyldes rygning, selv om under 1/3 af befolkningen ryger. Det er med andre ord nærmest 30 gange mere sandsynligt at få lungekræft som ryger end som ikke ryger. De absolutte tal er nemmere at forstå. Her kan man finde en fin graf over udviklingen i lunge- vs. brystkræft for kvinder i Danmark gennem de 50 år fra 1950 til 1999. Lad os bare antage at kvinder både drikker og ryger mere idag end for 50 år siden. Lad os antage at de mængder undersøgelsen i berlingeren snakker om er repræsentative for "at ryge" og "at drikke". Grafen siger vist det meste: Hvor det var 7 gange mere sandsynligt at få brystkræft end lungekræft for en kvinde for 50 år siden, så er det idag mere sandsynligt at få lungekræft - og det skyldes alt sammen det mindretal af kvinderne, der ryger.

Jeg synes folkesundhed og en vilje til ikke bare at lade stå og overlade folk til uinformeret usundhed er helt fin - men det irriterer grænseløst at det skal blandes op med den slags halve sandheder. Man skal ikke bilde folk noget ind bare fordi det ændrer deres adfærd.

Posted by Claus at September 27, 2007 02:03 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Saa vidt jeg kan se viser grafen doedsrater og ikke sygdomsrater, saa maaske har det ogsaa noget at goere med behandling. Maaske stiger antallet af brystcancerramte men faerre doer fordi behandlingen er mere effektiv. Ifgl cancer.dk overlever 77% af de kvinder der faar konstateret brystcancer mens det samme kun er tilfaeldet for 7% af lungecancerpatienter.

Posted by: julie on September 28, 2007 2:01 AM

Hvis man ikke dør så er det vel ikke "farligt" - jeg synes konklusionen holder.
Du skal ud at have noget information, der ikke er nogen grund til at tro på - nemlig, at kvinder dør mere af rygerrelateret brystkrævt - før der er noget i avishistorien.

Posted by: Claus Dahl on September 28, 2007 2:08 AM

Hvis man ikke dør så er det vel ikke "farligt" - jeg synes konklusionen holder.
Du skal ud at have noget information, der ikke er nogen grund til at tro på - nemlig, at kvinder dør mere af rygerrelateret brystkrævt - før der er noget i avishistorien.

Posted by: Claus Dahl on September 28, 2007 2:09 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?