October 03, 2007
"For mig er tryghed forandring"

Peter Svarre har lavet et interview med Per Mikael Jensen, der nu ikke længere er superdynamisk direktør for TV2. Det giver mig anledning til at gengive følgende lille anekdote. Som man husker fra presseomtalen, førte de nye tider til, at utallige gamle chefer og mellemledere gik af eller blev gået, med en del rumlende usikkerhed til følge. På et stormøde adresserede Per Mikael Jensen forsamlingen, for at tage fat i problemet, og håndteringen forløb nogenlunde sådan her:

PMJ: Jeg har hørt, at folk taler meget om tryghed for tiden. Hvad er tryghed for jer?
- der bliver en pause, ikke pinlig, men summende.
Inden nogen når at formulere et svar, melder chefen sig igen

PMJ: Jeg kan jo starte. For mig er tryghed forandring.

Posted by Claus at October 03, 2007 03:21 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?