October 20, 2007
Fuppatenter findes kun der hvor der slet ingen patenter burde være

Lidt mere amerikansk patentgas - Patent Troll Tracker har en post om patentsager mod Fortune 100 virksomheder, altså mod de store amerikanske virksomheder, der virkelig kan betale. Bloggen har undersøgt i hvilket omfang patentsøgsmålene foretages af fupfirmaer, kun oprettet for at lave patentsager, eller faktisk handler om beskyttelse af rigtige produkter der er opfundet og på markedet. I medico-sektoren - hvor patenter giver mening - er der ingen fuppatenter, men kun sager mellem virksomheder, der faktisk laver varer. I software er det stik modsat: 2 af 3 patentsager anlægges ikke af innovatorer, men af folk, der bare malker patentprocessen.
- det kan næppe være tydeligere at softwarepatenter er et stykke mislykket lovgivning.

Posted by Claus at October 20, 2007 10:18 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?