November 13, 2007
Ny Alliance: Markedet er der, men produktet var bare ikke godt nok

Det må være konklusionen på Ny Alliances beskedne resultat. Det er klart, fra medier og meningsmålinger undervejs, at der er et marked for et knap så traditionsafhængigt individualistisk midterparti med lav skat på programmet - men det er bare mislykkedes for partiet at levere den vare til de vælgere, der kunne have været.


Posted by Claus at November 13, 2007 10:39 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?