February 14, 2008
Bliver Islam brugt eller er det Islam der bruger?

Ugens fornyede tegnediskussion udløser igen debat om om kulturen skaber folkene eller folkene skaber kulturen, specifikt her selvfølgelig om det er trossystemet Islam, der i kraft af sit indhold skaber ekstremismen, eller om Islam er den klædedragt ekstremismen legitimerer sig med. Der er links til mange diskussioner her.
Jeg må sige at jeg selv er benhård materialist her. Som startantagelse tror jeg simpelthen ikke på at vi er bestemt af den form for sprogkultur og magtesløse overfor den. Jeg tror heller ikke på at den moderne dansker på helt central måde minder om en borger i Slagelse anno 1700, udover at nogen af de ord han brugte er genkendelige for os. Den moderne dansker minder mere om den moderne italiener end fortidens dansker.

Men det ville være forfriskende med nogen mere præcise tests af sammenhængene - også for at fratage det organiserede Islam det ræsonnement at den totalitære intolerance er en naturlig og nødvendig del af troen. Jeg tror selv fuldt og helt på at vi allesammen bør foretage en mental reformation inden i hovedet og opfatte det organiserede Islam som en organisation, der søger magt - men lad være med at tro på at den nødvendigvis udtrykker hvad en muslim er. Som tegnekrisen viser - f.eks. qua de mange arabiske muhammedtegninger fra tidligere århundreder - styres den slags ikke af lovbøger, men af den nutid vi opfører os i.

En test, der ligger lige for: Betinger danske muslimers livsform og sociale status ikke deres adfærd på præcis samme måde som den betinger os andres? Slipper muslimer ikke, fuldstændig ligesom os andre, via uddannelse og selvstændighed, fri af den religiøse autoritet?
Hvis nu man lavede nogle virkelig fintmaskede undersøgelser hvor både religion, årsindkomst og social staus var med, ville man så ikke - indenfor den muslimske befolkningsgruppe - se præcis de samme socioøkonomiske mønstre som for resten af os.
Et eksempel man kan finde hurtigt på Google er den her om indvandreres plads på arbejdsmarkedet, det antyder f.eks. at der er voldsom forskel på erhvervsfrekvens mellem de der kommer hertil fra krig- og voldsramte regioner og de der ikke gør.
Links til be- eller afkræftende undersøgelser, og her mener jeg undersøgelser, ikke historiefortællende hearsay i stil med "men du ka jo se hvad der sker nu" modtages.

Posted by Claus at February 14, 2008 02:25 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?