September 15, 2008
...og robotter...

Ah ja, det er umuligt for mig at læse denne historie uden at huske en mindeværdig lindefrokost på Regensen i slutningen af 90erne - 97 tror jeg. Lindefrokosten er den årlige fejring, om foråret, af Regenslindens fødselsdag. Lindetræet i midten af regensgården (OK, det der stod der indtil det gik ud i 50erne) blev plantet 12. maj 1785 og årsdagen fejres per tradition ikke på dagen men onsdagen før Kristi Himmelfartsdag med en stærkt beruset frokost i gården. Den rigelige ølforsyning på en almindelig onsdag hjælper de studerende med at forstå hvilket fabelagtigt privilegium det frie studenterliv er. Det er en traditionsrig dag; på biblioteket har man fine billeder af Christian X på besøg ved 150 året i 1935 og af hans barnebarn Margrethe på besøg ved 200-året i 1985.
Blandt andre traditioner inviteres også hvert år en regensianer til at holde lindetalen. Normalt til festerne taler Regensprovsten (forstanderen) og Regensklokkeren (formanden for kollegianerne), men til lindefrokosten påhviler det istedet klokkeren at bede en forhåbentlig vittig og begavet taler til at tale.
Talen i 1997 var mere velmenende end vittig. Og provsten, Leif Grane, som jeg ellers skylder meget, herunder den største respekt, var enten noget træt eller simpelthen påvirket af den rigelige snapseforsyning. Midt i talen, hvis indhold jeg ikke længere husker udover at det var noget med hvordan en kulturløs og ustudentikos fremtid ville falde ned om ørerne på os, afbrød Grane studenten med tilråbet

...OG ROBOTTER!!!
for straks derefter at falde tavst tilbage i tilhørerens rolle.

Sådan er det nemlig med den fremtid. Den er fuld af robotter.

Posted by Claus at September 15, 2008 11:46 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?