November 12, 2008
1. Verdenskrigs litteratur kontra 2. Verdenskrigs litteratur

Jeg er slet, slet ikke gennemlæst hvad angår krigsbestemt skønlitteratur, men hvis man ikke tænker alt for længe over det, så virker det som om der er to forskelle på litteraturen om 1. Verdenskrig og litteraturen om 2. Verdenskrig. For det første så handler mere af litteraturen om 2. Verdenskrig om de enorme civile skadevirkninger krigen havde, med holocaust som det helt centrale, selvfølgelig, men med det udbombede Europa med i bøgerne også.
For det andet så er der den afgørende forskel - at hvor 2. Verdenskrig er Krigen så er 1. Verdenskrig bare "en krig". Ikke at den ikke da den blev kæmpet havde et omfang, der var uden tidligere sidestykke, men det var dog en krig som var en kendt størrelse, med kombatanter der lejlighedsvis havde bekriget hinanden i hundrevis af år. Kombinationen af en krigslitteratur der faktisk er militær, og et militær, der er en tradition, hvor krigsteknikken ikke har forandret sig væsentligt i tres år.
Det virker også som om det militære er forsvundet ud af hverdagen for de europæiske nationer, der forsyner folk som mig med det meste litteratur. Det er simpelthen ikke noget der fylder særlig meget i dagligsamfundet, pånær altså nu, hvor det så småt trænger sig på igen med den stadigt mere langtrukne udspredte konflikt de vestlige stater i det små (for de flestes vedkommende) befinder sig i, væk fra egen mark.

Posted by Claus at November 12, 2008 12:42 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Jeg tror 1. verdenskrig havde større psykologisk effekt på de europæiske lande, i forhold til at knække troen på fremtiden og industrialiseringens sagliggørende effekt.
På den måde er det måske mere 2. verdenskrig der 'bare' var en krig.

Lad mig i denne sammenhæng anbefale Ernst Jüngers 'Storm of Steel' (Stahlgewittern, hvis man ligefrem kan læse tysk).

Posted by: morten wilken on November 12, 2008 9:09 AM

Hov, fik lige trykket for hurtigt.. Storm of Steel er Jüngers dagbogserindringer som officer i den tyske hær fra 1 verdenkrigs skyttegravs krig i Frankrig. (når man læser sidste farvel må man tro Classy allerede kender bogen?)

Posted by: morten wilken on November 12, 2008 9:14 AM

De nationer jeg taler om, og deres nationale tradition for krig, fik jo ihvertfald et afbraek, saa i den forstand har du utvivlsomt ret. Og man kan kalde Musils Manden Uden Egenskaber og Zweigs Verden af I Gaar for krigslitteratur. Omvendt saa er disse konsekvenser ikke bundet ind i en litteratur specifikt om krigen, men om de nationer, der forsvandt. Og litteraturen handler ikke om haendelser i perioden 1914-1918. 2. Verdenskrigslitteraturen handler mere direkte om krigen, men har det her civile spor ogsaa som jeg godt kunne taenke mig at hoere om nogen kan nogen 1. verdenskrigseksempler paa (man husker selvfoelgelig hvis man er gammel nok, den granatchokkede soen fra skyttegraven i TV-serieklassikeren Upstairs Downstairs).

Posted by: Classy on November 12, 2008 9:36 AM

Ang. Ernst Junger: Jeg iskjulciterer titlen paa hans bog i foregaende post. Hvis man gerne vil laase ham paa dansk, saa kan man forsoege at finde det eksemplar af Lettre Internationale, der havde et fyldigt uddrag af bogen, fordansket, for et par aar siden.

Posted by: Classy on November 12, 2008 9:39 AM

Som jeg læser det så efterlyser du litteratur der har 1 verdenskrig som baggrund, men ikke som hovedmotiv?
Måske, og nu gætter jeg, er grunden til det er sværere at finde netop at krigen har været så altopslugende rent mentalt for en europæsik befolkning, der frem til 1914 så udviklingen fremad og opad, at det bare har fyldt så meget at det ikke har kunnet stå i baggrunden?

Jeg havde lavet en opfølgende kommentar til min sidste, hvor jeg uddybede referencen til Junger og gættede på du kendte ham ud fra dit forrige farvel. Forsvandt det?

Og lige til sidst. Sjovt nok er jeg igang med Manden uden egenskaber lige nu :-)

Posted by: morten wilken on November 13, 2008 8:40 AM

Hov, den laa glemt i en multipost thread i min gmail.

Posted by: Classy on November 13, 2008 9:39 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:



Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?