January 25, 2009
Anders Dam har ret: Det er regeringens helt egen skyld

Det er svært at være uenig med Jyske Banks Anders Dam:

Skattestoppet, der har medført kapitalisering og stigende priser på boligmarkedet, kombineret med de afdragsfrie lån har ifølge Dam været en alt for eksplosiv cocktail.
”Og den kan kun henføres til en økonomisk politik, som regering selv har ansvaret for,” sagde han, inden han tog regeringens bankpakker under behandling.

Omvendt er der ingen som helst tvivl om at bankerne er lige så røgede som de afdragsfrie lån er spegede.

Lidt flere krisevinkler på KForum.

Posted by Claus at January 25, 2009 01:11 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Det er godt nok en ensidig udlægning af sagen, han der præsenterer, og nej - det er ganske let at være uenig. Som sædvanligt hører vi en opportunistisk og overskriftssøgende Anders Dam.
Grunden til at det kaldes en hjælpepakke er fordi den danske økonomi, ikke bankerne, skal hjælpes. Det har han altså misforstået. Hvorfor skal økonomien hjælpes? Det skal den bl.a. fordi bankerne med deres uansvarlige udlånspolitik har bragt sig selv i en situation, hvor de nu er fastlåst. Det er ikke kun regeringens skyld.
1. Skal vi ikke lige blive enige om, at der er kreditkrise i alle omkringliggende lande, med og uden skattestop.
2. Hvis ikke regeringen havde tilladt afdragsfrie lån, havde boligkøbere blot kunnet låne i euro i udenlandske banker, og så var også den indtægt strøget til udlandet. Det er der intet til hinder for.

Posted by: Martin on January 26, 2009 12:02 PM

Det jeg erklaerer mig enig i er at boblen er blevet holdt kunstigt i vejret med mere og mere risikable laaneformer. Det handler ikke om hjaelpepakken.
Hvad angaar den almindelige danskers adgang under boblen til bare at laane i udlandet - det stiller jeg mig aerlig talt tvivlende overfor. Saavidt jeg husker er bankernes adgang til at lave laan i fast ejendom paa lige fod med realkreditinstitutterne ogsaa en lempelse gennemfoert under boblen.

Posted by: Classy on January 26, 2009 12:15 PM

Svar del II
- Naa, ser ud som om boligkreditlaan dukkede op i aar 2000. Der var en eller anden lovmaessig pointe med dem ogsaa, men jeg kan ikke lige finde den.
Re. kreditkrise andre steder: Realkreditboblen er global, bestemt - men fravaerende regulering har da ikke hjulpet nogen steder.

Saadan som jeg forstaar Dams kritik saa er den mere den anden vej: Krisen er ikke skabt af bankerne, men af lovgivning, banker og os andre i faellesskab. Ja, min post-titel kan i den forbindelse kaldes en stramning.

Posted by: Classy on January 26, 2009 12:27 PM

Vi er vist i virkeligheden enige. Fraværet af regulering har været et generelt problem, nok endnu større andre steder end i DK. Og du har ret, det er vigtigt at huske folks eget ansvar. Guardian har i dag en liste over de 25 hovedansvarlige for kreditkrisen. Greenspan er naturligvis øverst, men længere ned (før Islands nu aftrådet statsminister) kommer:

"The American public
There's no escaping the fact: politicians might have teed up the financial system and failed to police it properly and Wall Street's greedy bankers might have got carried away with the riches they could generate, but if millions of Americans had just realised they were borrowing more than they could repay then we would not be in this mess. The British public got just as carried away. We are the credit junkies of Europe and many of our problems could easily have been avoided if we had been more sensible and just said no."

Nok ikke en populær pointe på gaden i Reykjavik disse dage, men ikke desto mindre sand.

Posted by: Martin on January 26, 2009 2:51 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?