April 24, 2009
De rige svins ØD

SF har fået den fuldstændig vanvittige idé her i 2009 at foreslå ØD igen. Økonomisk Demokrati, hvor virksomhedernes ansatte bestemmer over (dele af) overskuddet, er taget lige ud af den dybrøde sangbog om hvordan nogle af borgerne er kapitalistsvin, mens nogle andre ikke er. Sangen lægger op til den implicitte påstand at de rige svin er et marginalt problem vi har og at de snylter på de mange.
Udover at man kan mene, politisk, at de rige svin er frie mennesker, der selv skal have lov til at bestemme over deres penge, ligesom arbejderne, og mene, økonomisk, at det ville være en national katastrofe at afskaffe almindelige menneskers ambition om en dag at kunne kalde sig rige svin, så er der også det demokratiske problem med forslaget at rigtig mange af de ansatte, hvis de gerne vil se et rigt svin bare skal kigge sig selv i spejlet.

Ansatte medejer deres arbejdspladser som aldrig før, enten direkte, via medarbejderaktier (jeg har aldrig arbejdet et sted hvor jeg ikke, via min ansættelse, blev medejer af virksomheden, hvor medarbejderne udgjorde en betydelig del af ejermassen) eller via den enorme opsparing i pensionskasserne.
For nogen år siden kunne man i forbindelse med en overenskomstforhandling høre en fagforeningsmad fra det daværende SiD, idag 3F, kombinere klassisk arbejderretorik og ordet "kapitalpension" uden at grine. Når arbejdskampen handler om kapitalpensioner, så er der kun rige svin tilbage.


Posted by Claus at April 24, 2009 11:12 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Kan vi i det mindste ikke få originalen med Benny Holst: http://www.youtube.com/watch?v=9N8KyGQeSDY
... det er næsten en god sang hvis det ikke var fordi teksten er så komplet naiv. Cæsar lavede også et godt cover, men det kan jeg ikke finde.

Posted by: friism on April 24, 2009 12:23 PM

Hmm.... Hvad er egentlig et rigt svin???
De svin jeg kender til vil være lige store svin uanset hvor mange penge de har.
Næ nej.... lad da bare det hele køre som det kører... Der er jo ingen der er døde af sult endnu.

Posted by: kent on April 24, 2009 2:27 PM

Heh. Fin retorik.

Jeg kunne ikke finde et indlæg fra dig, der udtrykker at skat er et indgreb i den private ejendomsret?

Posted by: Morten Høybye Frederiksen on April 24, 2009 9:34 PM

Jeg kan ikke finde en melding fra Ole Sohn hvor han indroemmer at forslaget bare er en markant foroegelse af skatten paa private virksomheder.

Offentlig virksomhed er noedvendig, og den betaler vi over skatten. Det er helt fint. Hvis den bliver for hoej skyder man sig selv i foden.

Posted by: Classy on April 24, 2009 9:50 PM

Enig, det har jeg heller ikke set, og jeg kan ikke se nogen grund til at holde det hemmeligt.

Og enig igen, "for høj" er jo en relativ størrelse...

Derudover: ØD i dagens økonomiske klima giver jo en anden mening end dengang i 1970'erne, og jeg har ikke set alternative forslag som gør, at situationen netop nu ikke vil opstå igen - og nej, statsindgreb, støttepakker og delvis banknationalisering tæller ikke som alternativer.

Posted by: Morten Høybye Frederiksen on April 24, 2009 10:14 PM

Der er jo ingen fornuftig teori bag ideen om at forslaget hjaelper i finanskrisen. Absolut ingen.

Men, det er nu slet ikke det mit indlaeg handler om, men derimod at salgspitchet for den slags indgreb er en misforstaelse paa et allerede gennemdemokratiseret arbejdsmarked som det danske.

Virksomhedernes overskud er ikke nogen smoking gun i forbindelse med krisens opstandelse heller.

Posted by: Classy on April 24, 2009 10:19 PM

At kalde det danske arbejdsmarked for "gennemdemokratiseret" er vist en tilsnigelse, og i hvert fald endnu en subjektiv vurdering.

I forhold til virksomhedernes overskud, jo, så er det faktisk lige præcis en væsentlig ingrediens i krisen, for det er finansaktørernes overskud, der først og fremmest har nået skyhøje niveauer op til krisen, vel at mærke på et sygt grundlag.

Posted by: Morten Høybye Frederiksen on April 25, 2009 8:49 AM

Det er altsaa noget vroevl - af talrige grunde.

1. Der en verden til forskel paa "virksomheder" og "finansaktoerer". Hvis paastanden er, at reguleringen er daarlig i finanssektoren, og at det er krisens aarsag, saa er svaret jo ikke skat paa det hele. Der er ingen sammenhaeng mellem skatteniveau og regulering af banksektoren.
2. Hvorfor i alverden skulle medarbejdere vaere bedre/mere aerlige/mere forsigtige/mere fornuftige end virksomhedsejerne? Har SF slet ikke fulgt med i forbrugsboomet?
3. Aktivitetsniveau og rationel adfaerd har ikke noget med hinanden at goere. Vi har haft oekonomiske overophedninger i hundredevis af aar, selv om nationen - og altsaa virksomhederne - var langt fattigere. Ideen om at det er et hoejt aktivitetsniveau, der har skabt krisen, er forkert. Det eneste I faar ud af mere skat, er et lavere aktivitetsniveau, altsaa lavere velstand for os alle.

Hvis nu I istedet tog fat i mere plausible problemkilder: Malplaceret skattestop paa ejendomsskatterne, naar en saenket skat paa arbejde, betalt via ejendomsskatter, havde vaeret meget bedre for os, eller som sagt regulering i finanssektoren, eller en diskussion af om ikke renten har vaeret for lav de sidste 10 aar, saa havde I en chance for at diskutere noget der goer en forskel.

Posted by: Classy on April 25, 2009 9:13 AM

Tak for din uddybning.

Ad 1: Mange "almindelige" virksomheder er efterhånden ejet af kapitalfonde, og jeg mener ikke at have sat lighedstegn mellem skatteniveau og regulering.

Ad 2: Jo, SF har netop fulgt med: Medarbejdere i en virksomhed er mere interesserede i at virksomheden overlever på lang sigt, end at skabe kortsigtet overskud. På den led, er medarbejdernes interesser mere sammenfaldende med samfundets end aktieaflønnede direktører mv.

Ad 3: Jeg vil ikke her gå ind i en diskussion om vækst generelt, men jeg mener ikke det kun er en diskussion om skatteniveau, og SF's forslag om medarbejderindflydelse er ikke relateret til det.

Og jo, jeg synes også skatteomlægning mod eksempelvis fortjeneste på salg af fast ejendom vil være fint.

Rentens niveau har jo også direkte sammenhæng til situationen nu, så det mener jeg er bestemt er på banen.

Posted by: Morten Høybye Frederiksen on April 25, 2009 1:19 PM

Du giver mindre og mindre mening.

Der saettes lighedstegn ved at oege beskatningen naar man istedet for at foreslaa en regulering foreslaar at noget som helst bliver bedre ved at beskatte.

Aktionaerne har en stor interesse i at virksomheden overlever. De har penge paa spil. Der er ingen som helst grund til at tro at medarbejdene vil vaere dygtigere til at traeffe valg i virksomhedens langsigtede interesse end ejerne.
Hvis finanskrisen viser noget som helst saa er det at moral hazard er et lige saa stort problem for ansatte som direktioner.


Der er ingen grund til at tro at virksomhedernes ansatte er dygtige til at traeffe finansielle beslutninger paa virksomhedens vegne, med mindre altsaa de har bevist at de kan det; ved at gaa ind i ledelsen.

SF-forslaget er bare god gammeldags omfordeling ud fra en uforstaaelig ide om at nogen har mere ret til nogen penge end nogen andre, som egentlig ejede dem.

Posted by: Classy on April 25, 2009 1:37 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?