May 26, 2009
Den forklædte fagforening

Politiforbundet må være den eneste fagforening, der med held skjuler fagforeningsarbejde (mere løn og indflydelse til vore medlemmer) som samfundsdebat. "Med held skjuler" - altså i den forstand at aviserne aldrig gør indsigelse mod den åbenlyse interessekonflikt mellem fagforeningsmanden og det samfund, der ansætter hans medlemmer.
Man kender forskel på fagforeningsdebat og reel samfundsdebat ved samtalens mangler: Forslaget er aldrig "professionel ledelse i stedet for politiledelse" og effektivitet indgår aldrig, kun "flere penge til flere folk".
Man kan med fordel sammenligne med en anden klasse medarbejdere, der langt mere reelt oplyser om fordele og ulemper i nedskæringer og prioriteringer, nemlig lægerne. Sygehusene har adopteret efficienstænkning og kompromiser ved siden af den lægefaglige kompetence på en langt mere reel måde.

Posted by Claus at May 26, 2009 09:36 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?