November 16, 2009
En fredag i Afrika

Fredag var jeg turist til en konference om mobiltelefoner i Afrika. Det er et spændende emne; det er fantastisk at det virker, og mobiltelefoner gør alle mulige andre former for leapfrogging muligt, nu man har lavet den teknologiske leapfrogging og lavet telefoni overalt.

Vi lagde fra land med lidt stats, så dem kan I da også få nogle af: Worldwide penetration af mobiltelefoni er ca 2/3; altså ca 2 ud af 3 verdensborgere har en telefon. I afrika er tallet 1/3 - med enorm variation, fordi der er enorm forskel på hvor rige de afrikanske samfund er. Jeg har kun været i ét afrikansk land, et af de fattigere og der var såmænd også telefoner overalt.
Prisen for at bruge telefonen - set i forhold til indkomst - er skyhøj, men sms og telefoni går lige; datatrafik ellers kan man godt glemme at designe efter. Det er kun sponseret brug af det, der virker.

Dagen havde desværre mest lige-om-lidt projekter med, ikke nogle warstories fra etablerede succeser, men der var masser af lektier alligevel.

Lektie 1: Ting ankommer ude af rækkefølge. Det er ikke bare det her med at afrika pludselig er ligeså telefondækket som vesten, der er besynderligt, det er også rækkefølgen af effekter: Teknologien først, inden i den kommer så


  • Digitale penge - folk har typisk ikke haft bank eller anden mulighed for at flytte penge sikkert

  • Handel - vi hørte fra grundlæggeren af BSLGlobal, en panafrikansk betalings- og handelsplatform

  • Regulering - 90% af al handel i afrika er uformel gadehandel, 90% af den slags handel er ureguleret og der betales ikke skat. Digitale betalinger ændrer hele spillet også her.


Så inde i den teknologiske leapfrogging kommer der finansiel leapfrogging, og inde i den pludselig en governance-leapfrogging også. Måske er den måde vi fik www på ikke så anderledes - bare se på de gamle industriers enorme besvær med at forstår netværksbåret information - men det er en tydeligere pointe i den afrikanske setting.
Desværre var det stadig en plan, og ikke en realiseret virkelighed; glæder mig til at følge med i det.

Fra den mere traditionelt indlysende ende, hørte vi (fra Stine Lund) om uddannelse og pleje for gravide og nyfødte med mobiltelefonen som kommunikationssystem. Det handler meget om at lade infrastrukturen rulle sig ud hvor det er nødvendigt; og om at bruge telefonen som digitalt undervisningsmedium. Vanskelighederne i forbindelse med overlevelse og sundhed for gravide og nyfødte er, at dødeligheden ganske vist er høj, men det er stadig særtilfældene man leder efter; det er dyrt eller umuligt bare at rulle en høj standard ud over det hele, så behovet er i bedre diagnostik og rapportering hvor kvinderne bor, og så adgang til hurtigt at eskalere til ordentligt uddannet hjælp når det ikke går som det skal.

Ovennævnte indlæg fra Herman Chinery-Hesse, grundlægger af BSLGlobal, ifølge Tomas Krag, fra refunite.org, der også talte på dagen, virkelig en star i sit hjemland, Ghana, var nok dagens højdepunkt. En af de sjovere pointer var den at international handel i Afrika er nærmest fuldstændig orienteret ud af Afrika, som et ekko af kolonisystemet. Infrastrukturen er lavet lige sådan, men det er ved at ændre sig, og Chinery-Hesse så det næste skridt op som noget, der i høj grad handlede om bare at få Afrika til at fungere som et marked, ligesom EU er et.
Udfordringerne er enorme og meget Afrika-specifikke: Robusthed, adgang til strøm til kommunikation, analfabetisme - altså hvordan tilpasser man teknologien til et marked hvor de handlende ikke kan læse og skrive, transport, regulering. Men omvendt, så er potentialet stort, netop fordi al handel nu er så lokal; værdiefangsten foregår med internationale handlende, meget tæt på råstofkilderne, og meget lidt af forædlingen med tilhørende værdi, foregår i Afrika eller på afrikanske hænder.

Vi hørte også fra en Nokia-finne, om brugerresearch i Østafrika, om hvordan Nokia arbejdede med at bruge de facto distributionen af musik - piratkopiering - som social bærer for nogle af telefonens muligheder. Der manglede lidt detaljer der, men det lød super spændende som idé.

Og vi hørte om hvordan man laver vedligeholdelses- og dieselfrie mobilmaster langt væk fra alfarvej, og sidst, men ikke mindst, antydede Tomas Krag nogle af de teknologiske vanskeligheder ved at tænke på "Afrika" som én ting. Det er et indviklet sted; der er utallige lande, utallige mobilcarriers, utallige sprog, stor mangel på uddannelse og teknologikurven er der, naturligvis, men udviklingen ser anderledes ud, fordi økonomien ser anderledes ud. Man kan ikke planlægge efter hypekurven; men må tænkte et par skridt baglæns og tilpasse sig en enklere verden, som ikke har så meget at byde på teknologisk - udover rigelig besvær - men som til gengæld har en indviklet og levende social struktur.

Det mest interessante v. dagen var næsten at bolden ruller, uden at det har særlig meget med vesten at gøre. Innovationen tilpasset økonomi og teknologi rundt om på kontinentet bliver faktisk lavet, rundt om på kontinentet.

Om sammenhængen mellem regulering og vækst, navnlig for steder, hvor det ikke virker, se - lidt spekulativt måske - Paul Romers TED-talk.

I en dag eller to endnu, kan du også få folks noter fra konf'en ved at søge på Twitter.

Posted by Claus at November 16, 2009 12:39 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?