March 29, 2010
Anerkendelsessituationen i dybnørderi

Både foranlediget af Ada-dag, af denne fine infografik og mere som baggrundsstof af Goffmans måde at beskrive sociale situationer på, så kommer her en kort redegørelse for hvordan anerkendelse virker i nørdemiljøer, baseret på mine selvstudier fra disse.

Anerkendelsen i disse miljøer er karakteriseret ved at den både har et subjekt og et objekt. Man anerkender ganske vist nogen, men man gør det gennem noget. Det anerkendte objekt kommer først, det anerkendte subjekt siden. Det er Linux, der skaber Linus' anseelse - ikke omvendt. Det er ikke indlysende at anerkendelse skal komme i den rækkefølge. Det spiller en særlig rolle i software, at anerkendelsens objekt lader sig efterprøve så enkelt som det gør. Der behøves ingen autoritet til at vurdere objektet. Allerede i matematik, der principielt fungerer på samme måde, men hvor prøven i praksis er meget vanskelig, begynder anerkendelsen at vende på hovedet, sådan at et i forvejen anerkendt subjekt, altså en matematiker, har markent lettere ved at trænge igennem med noget nyt, end en ikke anerkendt.
Og dog er matematikken også grundlæggende optaget af at objektet har forrang. I den matematiske mytologi lurer savanten, det vil sige den helt statusløse, der dog frembringer gyldige, anerkendelsesværdige objekter. Feltet har en lang historie af boy wonders, der pludselig dukker op med de smukkeste resultater ud af ingenting. Det er bl.a. også derfor, ikke kun pga en dårligere end gennemsnittet modebevidsthed, at dybnørderiet fejrer sin fordringsløshed overfor subjektet: hvem som helst har adgang. Det er sekundært hvem man er, det vigtige er hvilke objekter, man kan sætte i spil.

Det er ikke indlysende at anerkendelse er sådan bygget op, og i masser af situationer er den det ikke. Jeg er end ikke sikker på at man ville sige at det var en betingelse i et meritokrati at anerkendelsen lod sig objektificere i noget udenfor-personligt. Det er karakteristisk for det dybnørdede anerkendelsesobjekt at det sådan set ikke behøver nogen forfatter for at blive vurderet.

Posted by Claus at March 29, 2010 10:26 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Men er det ikke rimelig oplagt at det er sådan i software, for selvom du er en savant som kan designe de smukkeste softwareløsninger til at løse de mest komplekse problemstillinger (= god videnskab), så skal der stadig en del software-håndværk til at give det merit (= brugbart produkt). I modsætning til dette er de matematiske sætninger og beviser som står for sig selv når de først er nedskrevet.

Eksemplet Linux er vel interessant - Linux var en procesmæssig fornyelse og en håndværksmæssig bedrift, mens den jo ikke bibringer meget nyt til C/S lærebøgerne.

Endelig bliver software hele tiden udfordret med nye krav ("vedligehold", som det under tiden kaldes). Det trækker hele tiden produktet i fokus, væk fra den oprindelige tænker, hvis han/hun ikke bliver ved og ved.
Der kommer jo ikke noget nye udgaver af Fermat's sidste sætning, eller en Pi 2.0 (nu med gradienter)...

Posted by: Jesper S. Møller on April 7, 2010 1:44 PM

Har du taendt en "Men er det ikke" robot? Pointen her er ikke om det er indlysende at det er saadan i software, men at det er specifikt for feltet. Masser af andre steder er "anerkendelsesnetvaerket" forud for tingene. Man lykkes v at indskrive sig i en tradition, ikke som en anonym via sit suveraene objekt.

Posted by: Classy on April 7, 2010 1:49 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?