August 15, 2012
How many whys must a man track down

5 Whys er en del af den berømte Toyota produktionsoptimeringsteknik. Når noget ikke er som forventet, så skal man spørge "hvorfor" fem gange. Det lyder som zen mumbo jumbo, men er bare sund fornuft. Man skal ikke bare tørre vandet op fra gulvet, man skal slukke vandhanen der løber. Man skal ikke bare sætte en prop i den, man skal skifte den pakning, der er gået, osv. - 5 gange tilbage er et godt tal, for at komme frem til en ordentlig grundårsag, uden at skulle til at tænke over sin eksistens og universet.

Efter nogle år med ret tænkte projekter, og måske lidt færre rigtige brugere med rigtige problemer, er jeg vendt tilbage til den verden hvor ting går galt og folk bare vil videre. Masser af underlige småproblemer kommer ind af døren, når rigtige mennesker bruger det man laver for alvor. Og så sidder man der i hvorfor-saksen. "Det ser forkert ud, det skal stå sådan her.". "Hvordan sker det der?". "Hvorfor valgte vi at gøre det på den måde?". "Burde vi gøre noget helt andet", kæmper man sig tilbage i hvorfor-kæden.
Jeg sad og kom til at tænke på hvordan man mon kunne måle hvor mange hvorforer man finder ud af at gå baglæns til hverdag. Klarer man virkelig fem? Slår man sig til tåls med et enkelt - eller laver man den bedste indsats man kan, og prøver at komme op på 3-4 stykker så tit man kan?

Posted by Claus at 10:36 PM