November 05, 2002
Dagen er endnu ikke oprunden

Det er stadigt for tidligt at sige om Dagen har fundet en plads i mediebilledet, og også stadig for tidligt at sige om man orker at l?se den på en daglig basis. De mange skolebladsartikler sk?mmer ('baggrundshistorier' der er så indlysende at de andre aviser undlader at bringe dem, eller i bedste fald bringer i en passende 1/4 dels l?ngde af Dagens variant), og af og til l?ses erhvervsstoffet bedst som et specialtill?g til Markedsf?ring, hvilket virker en anelse navlebeskuende. (Forresten, når jeg ser en helsides artikel om hvordan Danmark er 'brandet' i udlandet, så afsikrer jeg min pistol)
Og så er den lidt for fyldende smartness i sektion B i kulturstoffet efter min mening absurd i sammenblanding den langt mere kontante sektion A (N?jj hvor fedt, en temaside om Laudrups start i Br?ndby hele 90 dage efter de andre aviser bragte historien om hvor sv?rt det vil blive at v?re Laudrup på en regnvåd efterårsdag efter et undgåeligt nederlag, og en hel uge f?r TV3 har et stort tema om samme emne pr?senteret af Paul Gazan!).

Omvendt så var Dagen på pletten med en hård udmelding ovenpå den fuldst?ndig perspektivl?se finanslov, som i Berlingeren fik en lidt mere diskret tommelfinger nedad. Og historien om den ligeså perspektivel?se udvikling K?benhavns Fondsb?rs og dens utallige småaktier er inde i var også på sin plads - og sj?lden l?sning i de andre blade.

Der er m.a.o. både håb og en hel del arbejde i sigte.

Posted by Claus at November 05, 2002 01:43 AM
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?