August 31, 2003
Lejesvende?

En uge i dansk politik:


  • Den st?rkest profilerede ekspert regeringen har hyret efter det ber?mte 'smagsdommere!' angreb p? al ekspertise - Bj?rn Lomborg - kritiseres endog meget kraftigt (dvs. det institut han leder kritiseres). Tendenti?st, udokumenteret, politiserende arbejde er kritikken. Enkelte detaljer roses i "sm? rapporter" (om f.eks. filtre p? lastbiler og d?se?l), mens de "store rapporter" (om milj??konomi som s?dan og f.eks CO2-begr?nsning) sables ned. Interessant nok er der - i mods?tning til debatten om Lomborgs videnskabelige redelighed - ingen der beklikker bed?mmelsesudvalgets faglighed i denne lodrette nedsabling af Institut for Milj?vurderings arbejde. Regeringen drager ingen konsekvenser af kritikken.

  • Anders Fogh Rasmussen selv f?r med lidt beh?ndighed forbundet frihedskampen med de danske styrkes tilstedev?relse i Irak. Der er naturligvis ingen historisk forbindelse, men efter den seneste tids virak om Irak i ind- og udland var det n?dvendigt at g?re noget

  • Brian Mikkelsen n?r at anklage "medlemmer af DR's ledelse" for d?dstrusler - muligvis sp?gefulde s?danne, men dog d?dstrusler, og mener i?vrigt at DR i de sidste 20 ?r har v?ret befolket af lutter r?de lejesvende. Anekdoten om d?dstruslerne viser sig at v?re forkert (Mikkelsen fastholder dog historien med et argument a la det amerikanske h?jres 'It fits into a pattern' argumenter) og de 20 ?r i kommunismens tjeneste er en liges? grotesk generalisering som noget DR i de sidste mange ?r har pr?steret.

Summa summarum: Foghs regering er liges? r?get som den tidligere regering var speget. Det s?rligt slemme ved den k?rende v?rdikampagne er p?standen om at have et moralsk forspring af en slags. Der er intet.
Fogh, hans ministre, og deres politisk udn?vnte eksperter fors?ger ikke at rette op p? nogensomhelst balance i den offentlige meningsdannelse. De vil bare have ret i alt i de n?ste par ?r, og s? l?nge de har flertal til at sikre det, s? vil de g?re det.

Posted by Claus at August 31, 2003 10:57 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?