November 09, 2003
Blogging vil ikke længere ligne blogging

David Weinberger skriver om fremtiden for blogging, og det gør Dave Winer også. Det basale pitch er: Web enabled diskussion - afstanden fra email til blogs vil aftage efterhånden som flere og flere blogger. Flere og flere blogs vil være private. Og endelig noterer Weinberger hvad jeg opfatter som indlysende at mange blogs slet ikke vil blive opfattet sådan fordi de pga deres cirkulation fungerer helt anderledes end en "person til person" blog med begrænset cirkulation. (f.eks. vil deres kommentar links ligne Amazon book recommendation mere end threaded samtale).
Jeg synes begge indlæg understreger min tidligere pointe.

Posted by Claus at November 09, 2003 02:31 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?