March 16, 2004
Regerings forårspakke vælter generationsregnskabet yderligere

Regeringen er med den bebudede forårspakke begyndt at reagere klassisk socialdemokratisk på den fortsatte arbejdsløshed ved at pumpe en masse kapital ud i folks lommer allerede i 2004. Pengene kommer dels fra nogen fremrykkede skattelettelser. De vil utvivlsomt give nogen fremrykkede besparelser på finansloven for 2005 til efteråret, men det er selvfølgelig sjovere at holde festen først og betale regningen bagefter. Det mest skumle i forårspakken er imidlertid af man holder en pause i indbetalingerne til Den Særlige Pensionsfond. Det kan kun karakteriseres på en måde: Det er en yderligere skævvridning i generationsregnskabet. Forårspakkens præmis er at folk ikke blot sparer pengene op i stedet men faktisk bruger dem nu, og det er skidt for opsparingen og manglende opsparing påvirker især de unge.
Det er nogenlunde ligeså skummelt som da den tidligere SR regering hævede beskatningen af pensioner istedet for at gøre det rigtige og gøre op med de dødsdømte velfærdsydelser som f.eks. efterlønnen.

I DR's roundup af økonomers kommentarer er der ingen der kalder indgrebet fornuftigt eller nødvendigt. Istedet akrakteriseres det som en kortsigtet reaktion på dårlige meningsmålinger.

Posted by Claus at March 16, 2004 08:40 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?