March 22, 2004
Svar du ikke vidste du manglede III

Ifølge MS Words danske stavekontrol er der noget der hedder en "tisselampe".

Del af en serie


En empirisk undersøgelse godtgør at stavekontrollen simpelthen forstår den regel for dansk at vi har fri dannelse af sammensatte navneord, så "spadepølse" er også i orden.

Posted by Claus at March 22, 2004 01:21 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Stavekontrollen er lidt mere avanceret end som s?. Det lader til at der er et slags ukvemsordsfilter. S?ledes kender den godt ordet "pik", men ikke sammens?tningen "nissepik". Ord som "nissetissemand" g?r derimod glat igennem. M?rkeligt nok kan man godt lave sammens?tninger med "kusse" men ikke med "tyv". "Kussetyv" er derfor ikke korrekt, men "kusselampe" er i orden.

Pr?v selv at finde flere ord som word accepterer alene, men ikke vil lave sammens?tninger af.

Posted by: S?ren on March 22, 2004 1:51 PM

Gode facts, bestemt. Hvis man kombinerer dine unders?gelser skulle man jo tro at man ville f? hhv "ja" og "nej" til de to velkendte begreber listetyv og listepik, men de falder begge uden for det acceptable.

Posted by: Dee on March 22, 2004 2:03 PM

Ja, det er da klart. B?de tyv og pik er jo usammens?tbare. Det fremg?r da klart af min f?rste kommentar

Posted by: s?ren on March 22, 2004 2:20 PM

Jeg l?ste det du skrev p? en anden m?de - nemlig s?dan at det var bestemte sammens?tninger med pik hhv kusse der blev droppet af hensyn til den offentlige moral, men istedet viser de fortsatte unders?gelser bare at man ikke kan pr?fixe pik og tyv men godt kan med lampe og tissemand.
S? det er ikke moralen der tynger filteret.
Der er i datas?ttet endnu ikke observeret nogen gode postfix regler.

Posted by: Dee on March 22, 2004 2:31 PM

?h, det er alt for indviklet. Den nyeste forskning viser, at eksempelvis ost har s?rlige regler omkring sig:

Ostelampe - Ja!
Lampeost - nej!
Gedeost - Ja!
Osteged - Nej!
Pikost - nej!
Ostepik - nej!
Lampeged - nej!
Gedelampe - nej!

Hvad er m?nsteret?

Posted by: s?ren on March 22, 2004 2:52 PM

Ged og "Gede" er jo ikke det samme. "Gede" og "Oste" er n?dvendigvis kun til brug i sammensatte ord.
Er det noget med at ord kan tillade konstruktion med pr?fix og/eller konstruktion med postfix.
Sammens?tning er kun lovlig hvis f?rste del tillader postfixing og anden del tillader pr?fixing.
Hvis det er reglen s? har vi indtil videre
Ord Pr?fix OK Postfix OK
ost ja ?
oste ? ja
pik nej nej
lampe ja ja
tisse ? ja
mand ja ?
kusse ? ja
ged nej ?
gede ? ja

Men s? kn?kker teorien, for efter den burde "gedelampe" nu v?re tilladt.

Posted by: Dee on March 22, 2004 4:18 PM

M?ske systemet er baseret p? en heuristik af en art.

1) Kendte sammensatte ord: Kampvogn, flaskepost mv. Disse er altid iorden.
2) Ofte brugte ord: Mand, kvinde, kone, land osv. Sammens?tninger hvor disse ord indg?r vil ofte blive godkendt.
3) Knap s? ofte brugte ord: Ost, ged osv. Sammen med et almindeligt brugt ord bliver det anerkendt, men sammen med et andet knap s? brugt ord, g?r den ikke.
4) Forkerte ord. Ord som sj?ldent bliver brugt (eller ikke er en del af det p?ne sprog). Kun f? ordsammens?tninger g?r igennem.
5) Regler om prefix og postfix. Men de er sv?re at greje.

Nogle ord virker ogs? som om de er placeret helt forkert i hierarkiet. Eksempler:

ostekusse -> ja
kusseost -> nej
pikost -> nej
ostepik -> nej

N?, nu vil jeg lade emnet hvile.

Posted by: s?ren on March 22, 2004 4:50 PM

Lister over ting der ikke er ord tror jeg ikke p?. De lister fylder en smule for meget...

Posted by: Dee on March 23, 2004 1:06 AM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?