March 22, 2004
Naturødelæggelse II

Man skal ikke stole på journalisters evne til at videregive præcise kvantitative data. Den før omtalte artikel fra Science har jeg fået i hænde via C-køkkenets velforbundne net af læsere så jeg nu kan meddele hvad der faktisk stod: Der stod at, givet et bestemt mål for populationsstørrelse beskrevet i artiklen, så er hhv. 71%, 54% og 28% af respektive sommerfugle, fugle og plantearter observeret i de bagvedliggende feltstudier gået tilbage. De er altså ikke udryddet men blot gået tilbage. Samtidig er andre arter gået frem, men det vigtige i artiklen er altså to ting:


  • Dels er der en koncentration på færre arter

  • Dels er de arter der er gået frem gået mindre frem end de der er gået tilbage er gået tilbage - det ser altså også skidt ud med forekomsterne i det hele taget.


Tallene for udryddelse er i størrelsesordenen 3% for sommerfugle (som er skrøbelige) 1% for planteliv og 0% for fugle. Tallene er skræmmende nok som de er, så det er en skam at skruen lige har fået en ekstra drejning i Wired.

Posted by Claus at March 22, 2004 01:02 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?