June 18, 2005
Gode venstrekammerater

Som tidligere nævnt er den siddende regerings intense brug af begreber om ordholdenhed og respektabilitet, som var brækfremkaldende lige fra begyndelsen, snart ikke mere end en pinlig grimasse fra fortiden som det er lidt pinligt at blive mindet om i en valgkamp.
I en kommentar i dagens Berlinger rammer Niels Krause Kjær den særlige borgelige magtkorrumpering sognerådsmentalitet(ikke online - Det Berlingske Officin fører skarpt an i de danske papirmediers digitale cluelessness). Det skal forstås som den borgelige pendant til socialdemokratisk kammerateri og regeringen slæber en stadig større samling af sognerådsbeslutninger med som lig i lasten. Glimrende ord. Adopteret.

Posted by Claus at June 18, 2005 02:00 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?