June 29, 2005
Klaus Bruhn Jensen har misforstået hvad det er internettet gør ved demokratiet

Hvis Computerworld ellers kan finde ud af at referere undersøgelsen rigtigt, så har Klaus Bruhn Jensen fundamentalt misforstået pointen ved internettet som en demokratisk game changer.

Han fremhæver, at der på internettet er masser af topstyret information, men langt mellem hjemmesider, som virkelig inviterer brugerne til at blande og ytre sig.

Det er jo ikke det der er pointen. Det handler ikke om at borgerne skal gøre noget mere ved staten ved at bruge debatforum på danmark.dk. Det handler om at staten skal tage sig sammen og tage ud at møde borgerne.
Det understreger hvor god Lee Bryants pointe egentlig var på Reboot: Med internettet og f.eks. weblogs i hånden, så tilhører offentligheden ikke længere magthavere med et stort kapitalapparat. Det er ægte demokratisk nærhed, ikke nærhed som et politisk program fra et velmenende magtapparat. Det staten kan gøre for at bruge det i demokratiets tjeneste er at følge med i denne nye offentlighed. For en nation af talende borgere der har vænnet sig til at kunne ytre sig frit i eget regi, vil alle forsøg fra offentlig side på at formidle en offentlig debat med staten som ordstyrer virke som en tam erstatning for den ægte frihed til at udtale sig.
For at forbinde det til teoretiske overvejelser, så sker der en forandring af offentligheden fra et tempel til et netværk.

Der er en fantastisk forskel fra land til land på hvor politisk den ikke-ejede offentlig er. Jeg har også længe undret mig over hvor apolitisk f.eks. den danske blogosfære er, sammenlignet med f.eks. den amerikanske. Men det er tilsyneladende karakteristisk at den er mindre politisk i et lille land som Danmark end den er i store lande som Frankrig og USA. En forklaring melder sig umiddelbart: Afstanden til magten i Danmark er virkelig ikke særlig stor, ligesom adgangen for den enkelte til den styrede offentlighed egentlig er ganske god. I et enormt land er forholdene nogen andre og derfor er der mere tryk på sikkerhedsventilen.

(For de der ikke helt er med på forskellen på et tempel og et netværk, men istedet er fortrolige med softwareudvikling, er det måske en hjælp at det er nogenlunde den samme forskel man finder på en katedral og en bazar.)

Posted by Claus at June 29, 2005 07:34 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?