July 19, 2005
Nej, der er ikke brug for regulering af net TV

Hvorfor har vi statslig regulering af TV, når nu der ikke er nogen tilsvarende regulering af pressen: Det er ikke fordi der er billede på. Det er fordi broadcastfrekvenser er en meget begrænset ressource og TV derfor er et nærmonopol og det er rimeligt, blandt andet af demokratiske hensyn, at der er lige adgang til denne stærke men knappe ressource for forskellige politiske partier. Iøvrigt har offentligheden en interesse i at denne frekvenserne bruges til noget fornuftigt som er i de flestes interesse og falder inden for de flestes normer for det rimelige.
Ingen af disse argumenter gælder for net-TV. Der er ingen knaphed og absolut ingen grunde til at ytringsfrihed ikke skulle veje tungere end noget som helst andet argument om hvad man må sende som net TV. Sådan er det. Politikerne skal simpelthen bare pakke deres reguleringsforsøg sammen.

Posted by Claus at July 19, 2005 03:29 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?