August 17, 2006
Pluto = Polen?

Er det kun mig der kommer til at tænke på EUs udvidelse mod øst, når jeg læser om astronomerns nye definition af order 'planet'?
Det er noget med at Pluto godt nok ikke rigtig kan følge med, men på den anden side så har den noget historie til fælles med de gamle planeter fra mellemkrigsårene. Og så er der også den der hund. Og til syvende og sidst er der bare ikke noget at gøre, Pluto skal med - og hvis den skal have lov, jamen så er der lige pludselig 3 mere der også skal med...
Jeg forudser at solsystemet inden for en 10-20 år vil have omkring 25 planeter. Måske vil nogen af de gamle blive tvunget til at aflevere en måne eller to til en af de nye for at rette lidt op på den heliocentriske skævvridning.

Posted by Claus at August 17, 2006 05:02 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?