April 26, 2007
Amatørisme og økologi

Glimrende sætning fra Brian Eno om evolution vs. kultur

What Darwin did for natural history is what we now need to do for culture. Darwin found a language or a matrix within which we could think of all life as being in some way unified connected and interdependent. He didn't just make a theory that covered the bits of life that we liked, like horses and humans, but that covered everything bacteria microbes rats, elephants. In art history, in art theory, we don't have a theory like that at the moment. We only have a theory that covers Cezanne and Picasso and Beethoven but doesn't include little old ladies doing crochet work or decorating cakes.

Rigtigheden af det udsagn lader til at variere fra felt til felt alt efter hvordan feltet er opstået i øvrigt. I det store hele lader det til at være rigtigt for ting, der blev lagt væk på i det gamle borgersamfund eller endnu tidligere, men slet for ting, der først er blevet vigtige for os i vores anti-autoritære nutid. Det er ikke fordi der ikke er autoriteter - men der er bare en erkendelse af produktion på alle niveauer af vanskelighedsskalaen og kvalitetsskalaen. Software er et rigtigt godt eksempel på en kultur med en fuldt udviklet biologi, så at sige.

Posted by Claus at April 26, 2007 09:33 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Man kan argumentere for, at Richard Dawkins' teori om memer netop er en slags kulturel "theory of everything".

Posted by: Rasmus on April 26, 2007 10:42 PM

Yep. Til gengæld er memes - at best - en legetøjsteori. Der er meget lidt funktionelt i teorien om hvorfor og hvordan vi har ideer.
Semiotik er et bedre bud - men også overkill når det kommer til folk-kultur.

Posted by: Claus on April 26, 2007 10:49 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?