April 29, 2007
Musimulation

Som rapporteret over det hele har en gruppe IBM forskere simuleret et nervesystem på størrelse med en mus i nogenlunde naturlig hastighed. I forbifarten noterer vi os at det har stået på en af forskernes blog i to måneder.

I believe that such cortical simulators are the linear accelerators of neuroscience. We are already able to study extremely large-scale cortical dynamics.
- jeg var egentlig lidt overrasket over at det allerede var nu man havde skalaen. Lidt sammenligningsgrundlag: Musehjerner har ca 8 mia neuroner - menneskehjernen i størrelsesordenen 100 mia. Det vil sige vi er ikke mere end 4 fordoblinger fra at have nået det volumen. 4 fordoblinger er 6 års udvikling ifølge Moores lov. Simulationen kørte en faktor 10 for langsomt, så vi siger 3 fordoblinger mere og rammer ca 10 år. Så ét bud er at om 10 år er kunstig intelligens et rent softwareproblem. Ikke at det ikke er et meget stort og svært problem at løse altså.

Posted by Claus at April 29, 2007 11:08 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?