June 03, 2007
5 år forud

I skrivende stund er jeg fem år forud for dette manifest.

Hvad angår filtrering: Jeg har tænkt på det - men jeg er ikke sikker på folk gider. Deres evne til at forstå det der står er sandsynligvis et mere effektivt filter end nogen blog konvention.

Baseret på min egen oplevelse som multi-emne tosproget blogger, så er det emnevariationen, der er svær for læseren, ikke sprogvalget.

Posted by Claus at June 03, 2007 06:30 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?