September 16, 2007
Musikalsk trappe

I Residenspalæet i Salzburg (dvs. palæet nede i byen, ikke det befæstede slot oppe på bjerget) er der en trappe, der som en lille barok indretningsvits har messingbalustre, der er stemt i hver deres tone, sådan at trappen i sig selv er et musikinstrument. De har en fin klang.

Posted by Claus at September 16, 2007 05:00 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?