October 01, 2007
Alkohol II

Det er åbenbart en stime. Nu viser det sig at "14 for kvinder, 21 for mænd" i virkeligheden er "enheder af 8 gram" hvor man normalt i Danmark regner i "enheder af 12 gram" (så de danske grænser burde i en korrekt oversættelse have været 9 og 15 får mænd, sådan ca). Men

Da Sundhedsstyrelsen blev opmærksom på fejlen, spurgte den eksperterne, om kampagnen stadig holdt vand.
- Flere eksperter mente, at vi kunne holde fast i de genstandsgrænser. Det er en meget grov tommelfingerregel, det med 14 og 21.

Så... hvis nu argumentationen ikke skulle være "vi har allerede trykt brochuren", men istedet hvad der faktisk er farligt, hvad var så en fornuftig grænse?

[UPDATE: Der var en rimelig statistik booklet her (PDF). Den springer dog over en forbrugsfordeling for de 3000 alkoholrelaterede dødsfald, som jeg egentlig godt kunne tænke mig]

Det er ikke helt så let at finde ud af som med rygning ved en websøgning, selvom jeg fandt denneher underholdende opsamling på tværs af dårlig levestil, og denneher specifikt om alkohol.
Såvidt jeg umiddelbart kan se er der to grundt til at det er sværere med alkohol: Sygdomsmønsteret er ikke så specifikt - dvs. folk dør muligvis mere, men ikke af noget som kun rammer alkoholbrugere - og overdødeligheden er mere forbrugsafhængig end den er for rygning. Her er en graf, der illustrerer begge dele: Her et taget en stor alkoholdræber ud, som bare kun slår igennem ved virkelig markant forbrug, langt over de danske grænseværdier, mod samlet risiko, der følger en forbrugskurve nærmest lineært (og ja, intet alkoholforbrug er usundt).

Posted by Claus at October 01, 2007 09:12 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Denne, ikke helt velskrevne, artikel fra New York Times handler om problemerne i selve den måde, vi prøver at finde ud af, om noget er sundt/farligt eller ej, nemlig igennem epidemiologiske undersøgelser:

http://www.nytimes.com/2007/09/16/magazine/16epidemiology-t.html?_r=1&ref=magazine&oref=slogin

Posted by: Claus Buhl on October 1, 2007 6:47 PM

Med alkohol virker det ihvertfald helt evident at de livsstilsfaktorer, der ellers følges med et højt forbrug, er svære at trække fra.

Posted by: Claus Dahl on October 1, 2007 6:49 PM

Svarer du ikke på dit eget spørgsmål? Hvis altså de grundlæggende præmisser for 14/21-reglen stadig kan antages at være gældende.

... jeg vil også hedde Claus Efternavnpåfirebogstavermedstumthpåtredjebogstav!

Posted by: Lyset on October 2, 2007 11:55 PM

Det synes jeg da ikke jeg gør...
Pointen er jo at reglen bare er sådan en "hvis du gør sådan er det ihvertfald ikke skadeligt" og ikke en præcis vurdering af hvornår alkoholforbrug har en vis effekt på sygdom og dødelighed.

Posted by: Claus Dahl on October 2, 2007 11:57 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?