November 03, 2007
Det blev ikke et præsidentvalg

Min egen opfattelse af hvorfor Fogh - selvom det er ham der har valgt kampplads og våben - ikke rigtig rykker nogen steder i valgbilledet, er at både vælgere og medier har set virkeligheden i øjnene: Det her er ikke et præsidentvalg. Thorning har ikke en chance for at få et operativt flertal. Og så er valget jo nødt til at handle om indhold og balance i den næste regering Fogh. Hvad det angår har Fogh simpelthen ikke en plan. Hans plan handler om ham selv mod socialdemokratiet. Et opgør med rødder i 70erne, som udpeget af Holger - hvilket også forklarer hvorfor Mogens Lykketoft sidst var noget nær en ideel modstander, for han har den samme baggrund.
Ubehandlede emner i valgkampen, der ville lune:


  • Udenrigspolitik. Bare en eller anden

  • Velfærdskommisionen (kan I huske hvad der skete sidste gang? Det var da nærliggende for et eller andet midterparti at tage velfærdskommissionens anbefalinger op som økonomisk værdigrundlag.)

  • Alt andet end asyl og personalenormeringer i børnehaverne.

Posted by Claus at November 03, 2007 02:41 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?