February 18, 2008
Administrativ udvisning: En gammel diskussion

Det er tvivlsomt hvilket overblik jeg kan få på kort tid, men jeg har siddet og læst i den betænkning om udlændingelovgivningen, og såvidt jeg lige kan se er hele indholdet af den nuværende diskussion allerede tilstede i denne betænkning fra 1977. Adgangen til at udvise udlændinge, også med fast, mangeårigt, ophold i Danmark og spørgsmålet om samme udlændinges adgang til klage eller bare oplysning om grundlaget for udvisningen, og hvordan hensynet til statens sikkerhed begrænser denne adgang. Af nyttige fakta indgår at internationale konventioner hele tiden (altså siden dengang) har anerkendt den nødvendige gummipassus "hensynet til statens sikkerhed". I denne artikel, som jeg ikke lige kan finde elektronisk, kommenteres seneste revision af loven, men siden der hele tiden har været bestemmelser af denne art i lovgivningen virker det som om det nye i problemstillingen er definitionsområdet for sikkerhedsventilen "hensynet til statens sikkerhed".
I betænkningen fandt jeg iøvrigt en tabel, der viste at udvisninger på den baggrund har fundet sted 2 gange tilbage i 70erne. Hvis der er nogen der har en erindring/formodning om hvad det er for nogen sager, om det handler om forhold, der er foregået i Danmark og/eller om herboende udlændinge, så skriv endelig ind. En ting virker oplagt: Det var næppe islamister, der blev udvist.

Hvad jeg ikke lige har fundet endnu er en god begrundelse for at man ikke kan komme en smule tættere på noget der ligner magtens tredeling i sager som her. Vi snakker om bestemmelser der forhåbentlig anvendes sjældent. Det må være muligt at bruge retssystemet til at se beslutningerne efter, på en måde der godtgør at det ikke kun er de, der har efterforsket sagen, der har vurderet at udvisningen er holdbar. Det virker legitimt at begrænse den personkreds, der stifter bekendtskab med materialet, men man må kunne skabe en synlig magtdelt proces.
Jeg ved ikke lige hvordan, men kunne man ikke forestille sig, siden bestemmelsen er så alvorlig at man vil tilsidesætte almindelig retspraksis, at man strakseskalerede den til en eller anden form for gennemsyn ved højesteret eller noget i den stil.

Posted by Claus at February 18, 2008 09:07 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Jeg har desværre ingen kilder, men mener at huske en sag, der blev kendt som Mexikanersagen (dengang vist stavet meksikaner), der vist er fra 1977-78. Mener der var tale om en venstreorienteret person fra Mexico, og mener at kunne huske, at der ikke lå en retssag til grund for hans udvisning. Og at baggrunden var vurderingen »til fare for statens sikkerhed«.

Håber det er til hjælp.

Mvh.
Linda

Posted by: Linda on April 10, 2008 12:05 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?