August 11, 2008
Domænekampen

Det er lidt uklart for mig om den megen snak, om hvad der skal ske med administrationen af .dk domænet, har nogen ræson, eftersom IT- og Telestyrelsen har valgt side allerede, men den foregår ihvertfald lystigt - mest organiseret som grundige partsindlæg hos Martin von Haller. Her er mine personlige noter for og imod den ene og den anden side


  • Den megen snak om principiel åbenhed usagt, så er der ikke nogen, der har kunnet pege på nogen væsentligt forkerte beslutninger hvad angår reguleringen af domæneejerskab f.eks. i at balancere mellem privates adgang til domæneregistring stillet overfor (ofte lovlig smarte) domænespekulerende virksomheder. Klagenævnet for domænenavne og dets track-record er helt klart DIFOs stærkeste indsats. Jeg er ikke klar over om det fortsætter uændret uafhængigt af hvilket udbud, der endeligt vinder.

  • Omvendt, så er det nationalt snævertsyn af værste skuffe at tro at vi er særligt heldige herhjemme med DIFO og DK-hostmaster. De udenlandske registries, ej heller de kommercielle, drives ikke som piratvirksomheder, der giver domænet til den bedste betaler.

  • Det er ærgeligt at der skulle en konkurrent som DotDK til, for at få DIFO til at åbne op for samtalen. Og ærgeligt x 2 at det ikke er DIFO, men "bare" en engageret Martin von Haller, der gør det.

  • Omvendt synes jeg personligt, at domæner er kedelige, men nyttige og fortjener så lidt politik som muligt. Et godt klagenævn og billig, god administration og så er jeg glad

  • Jeg deler den varme fornemmelse i maven når jeg kan se på de mange DK-hostmaster kuverter at det er mine domæner. Der er mange luskede metoder i registrar-branchen og det er da bestemt dejligt at have adgang til at gå direkte til leverandøren, hvis man er kommet til at gå ind i en af de dårlige butikker.

  • Jeg bliver mindre glad når jeg pga dk-hostmasters hjemmestrikkede systemer, og den underlige halvbagte registry-registrar model ikke kan få styr på min DNS og mine betalinger. Det er sikkert bare mig, men det sker alligevel, selv om det bare er mig.

  • At DK-hostmaster i den grad lider af vi-er-danske og not-invented-here syndrom gør det også sværere for min amerikanske hosting provider at tilbyde mig god service for mine DK-domæner. Med Afilias-teknik bliver .dk fuldstændig standard, drevet på samme maner som et stort antal udenlandske TLDer. Det er teknologi alle kan lave i forvejen og forbrugeren vil derfor få bedre konkurrence blandt hosting-udbyderne

  • Fra et teknisk synspunkt er Afilias er en af de 2-3 bedste organisationer, der driver registries. Sikkerhed og stabilitet er høj, ligesom Afilias' viden om hvad domæner er for noget er det. Mads Bryde Andersens spekulationer i den anledning på DIFOs hjemmeside er absurde. Afilias er ikke en ukendt, måske skrøbelig, størrelse, men driver allerede adskillige nationale registries udover .info og .org TLDerne.

  • Det er rigtigt at min mulighed for at have besværet selv og undgå mellemmanden gør .dk domæner billige, men det er en misforståelse at DK-hostmasters årlige gebyr er en uslåeligt lav pris for et registry. Afilias kan lave den tekniske service langt billigere. Alt der skal til er opfundet og udviklet i forvejen og de marginale omkostninger på DNS+registry system per domæne er marginale. Hvilken priskontrol der ligger i udbuddet ved jeg desværre ikke.

  • Jeg deler Martin von Hallers ærgrelse (hvis jeg da læser blogposten rigtigt) over sammenblandingen mellem valg af regulerende organisation og valg at teknisk udbyder.

Posted by Claus at August 11, 2008 11:41 PM | TrackBack (0)
Comments (post your own)

Klagenævnet for Domænenavne fortsætter. Ifølge den nye domænelov skal medlemmerne udpeges af forskningsministeren, men reglerne for klagenævnet bestemmes af administratoren (DIFO eller dotDK).

Jeg mener at vi tidligere er begyndt på denne diskussion (fx på http://is.gd/Yck), men ikke rigtig fik den afsluttet. Jeg vil mene at DIFO-initiativer som kravet om aktivering af domænenavne, kravet om godkendelse af navneservere og typosquatting-reglerne er "politiske" beslutninger i den forstand at der er tale om regler der gælder på tværs af alle registranter og registratorer og som ikke er af rent teknisk karakter.

Det samme er tilfældet om beslutningen om ikke at gå ind på områder der ifølge DIFO ikke handler om domænenavne (fx. spam eller sikkerhed omkring e-handel) eller reglen om inddragelse i "almenhedens interesse", med den deraf følgende co.dk-sag. Det er fint hvis du mener at DIFO altid har foretaget korrekte, eller i det mindste registrantvenlige, beslutninger i forløbet omkring disse regler og i co.dk-sagen, men jeg er altså uenig i at domæneadministrationen alene handler om Klagenævnet.

Nogle ting er reguleret i domæneloven, men domæneadministratoren, DIFO eller dotDK, vil få en vis grad af indflydelse over hvordan .dk styres. Derfor synes jeg at selve processen også er vigtig.

/Guan

PS. De mange røde rudekuverter fra DK Hostmaster giver mig ikke nogen varm fornemmelse, men minder om den spam jeg får fra fx Domain Registry of America. DRoA og andre har gjort det suspekt at registratorer sender papirpost. ;-)

Posted by: Guan Yang on August 17, 2008 12:49 PM

Hver sin mening -- jeg synes kommentaren omkring DRoA er meningsloes. De faerreste danske registratorer vil vaere i tvivl om hvem dkhostmaster er.

Posted by: Classy on August 17, 2008 1:30 PM

Ja, kommentaren er meningsløs. Men det synes at synspunktet om den "varme fornemmelse i maven" er lige så meningsløs.

Posted by: Guan Yang on August 17, 2008 3:05 PM

"en varm fornemmelse" praetenderer ikke saglighed. Det er den vaesentlige forskel.

Posted by: Classy on August 17, 2008 3:36 PM

Og II: Laer dog at laese. Naar der staar en varm fornemmelse, saa staar der jo lige praecis at det ikke er andet end en varm fornemmelse.

Posted by: Classy on August 17, 2008 3:37 PM
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?