February 04, 2009
Løftebrud schmøftebrud

DET ER JO LØFTEBRUD! - det er til at få kvalme af medieautomatikken i den vinkel på skattekommissionens reformforslag. Vinklen er 100% medieskabt. Var man i tvivl kan man bare følge med i hvor dygtigt de interviewede mænd og kvinder på gaden i de mange interviews spejler den retorik journalisten fodrer dem med.
Der er flere ting at mene om det, den vigtigste er og hvad så? Forestillingen om at statsministeren skal kunne lancere en kontraktpolitik i 2001, der stadig er relevant i 2009 er ikke bare naiv, men decideret skadelig. Fogh har været dygtig til at sælge videre på den historie, så måske ligger han bare som han har redt, men ikke desto mindre er det til at se at der skal gøres noget, og ingen modsiger skattekommissionens arbejde. Skatten på arbejde skal ned, og så kan man vælge mellem et stærkt nedbarberet offentligt budget, gældsætning eller højere skatter et sted hvor de ikke gør nogen samfundsøkonomisk skade, f.eks. ved en sænkning af rentefradrag.

Så er der den med SUen, der foreslås reduceret til 4 år. Jeg læste selv alt for længe, så det er skam ikke fordi jeg ikke nød min tid på SU, men:


  • Forslaget erstatter SUen med en udvidelse af studielånesystemet sådan at der er studielån til at dække det/de manglende år

  • Det burde være muligt for de studerende på de længere uddannelser selv at eftergøre det regnestykke, der siger at de får overskud på omlægningen, fordi deres marginalskat ikke bliver så høj.

  • Men det er jo ikke alle, der kommer til at tjene en hel masse bagefter? De har 4 år til at finde ud af om de er egnede til uddannelsen, før hammeren falder og de skal til at forgælde sig. Hvis de ikke ved det efter 4 år, så har de andre problemer.

  • Den sociale slagside: Den forbedrede økonomi henover hele levetiden gælder også for de i udgangspunktet dårligt stillede studerende

Den eneste væsentlige omlægning her - som ikke kan forklares væk - er, at man nu i højere grad kan skabe formue ved at arbejde, og i mindre grad ved at sidde i sit hus. Det virker da som det helt rigtige.

Posted by Claus at February 04, 2009 02:03 AM | TrackBack (0)
Comments (post your own)
Help the campaign to stomp out Warnock's Dilemma. Post a comment.
Name:


Email Address:


URL:Type the characters you see in the picture above.

(note to spammers: Comments are audited as well. Your spam will never make it onto my weblog, no need to automate against this form)

Comments:


Remember info?